Länsstyrelsen omprövar rivning av det omdebatterade bygget

I början av sommaren kom det slutgiltiga beslutet om fritidshuset i Lulnäset vars vindsloft beräknats ha en centimeter för högt i takhöjd och därför ses som bostadsyta. Huset, som ligger under bullermattan, skulle rivas eller flyttas, och familjen hotades med 100 000 kronor i böter. Men nu måste Länsstyrelsen ompröva ärendet skriver Kuriren.nu.

Paret skriver att det är kommunen som handlat fel från början. De fick bygglov för tillbyggnaden och när Försvaret stoppade bygget genom att överklaga och påpeka att de ansåg att det snarare var en nybyggnad så gav både byggnadsnämnden och länsstyrelsen paret rätt att fortsätta. De skriver även att huset inte är 85 kvadratmeter utan takhöjden är felberäknad, huset är istället 55 kvadratmeter och håller sig därmed till områdesbestämmelserna. 

Om paret får rätt i länsstyrelsen men huset måste rivas kan det blir kommunen själva som får stå för notan.

Läs mer
Tvingas riva sommarstugan