Juridik, Ekonomi

Tvingas riva sommarstugan

En centimeter i diff på vindsloftet gör att familjen måste riva eller flytta sin nybyggda sommarstuga.

Efter många turer har byggnadsnämnden, som från början gav bygglov till sommarstugan, nu beslutat att huset i Lulnäset måste rivas eller flyttas. Både Högsta Förvaltningsdomstolen, Länsstyrelsen, regeringen och försvaret har varit inblandade i ärendet som egentligen handlar om huruvida takhöjden på vindloftet är 189 centimeter, eller om den är 190 centimeter och därför ska räknas som bostadsyta.

I och med att det nu har bedömts vara 190 centimeter i takhöjd så är huset plötsligt 25 kvadratmeter för stort. Byggnadsnämnden gör därför bedömningen att huset inte följer bygglovet och därför måste rivas eller flyttas.

Anledningen till att det blivit så många turer i olika instanser är för att när försvaret överklagade bygglovet till Länsstyrelsen var huset redan uppfört. SVT skriver att motiveringen till rivningsbeslutet är att huset inte längre har bygglov, och att Försvarsmakten haft invändningar mot husets utbyggnad då det ligger under bullermattan vid Kallax flygplats.