Ekonomi

Kravet på slutbesked ger nu dyrare hus

Nu får man betala för hantverkarens övernattning.

Nu får man betala för hantverkarens övernattning.

Hustillverkaren Älvsbyhus upphör med övernattning i husbyggena eftersom det kan strida mot lagen. Företaget menar att följden blir dyrare hus och att inbrottsrisken ökar.

De senaste veckorna har det varit en del debatt i forumet på Byggahus.se kring huruvida det är rätt eller fel av Älvsbyhus att låta hantverkarna sova över på byggarbetsplatsen. Upprinnelsen är den diskussion som pågår mellan Konsumentverket och hustillverkaren. Å ena sidan menar Konsumentverket att det bryter mot Plan- och bygglagen (PBL) eftersom man inte får ta huset i bruk före slutbesked, å andra sidan menar Älvsbyhus att de inte tolkat det som att de tar huset i bruk.

- Vi har sett det som en byggarbetsplats. Att ta huset i bruk anser vi är när kunden flyttar in sina möbler. Men om Konsumentverket gör en annan tolkning kommer vi såklart att rätta oss efter det. Därför har vi beslutat att alla kontrakt som skrivs efter 1 september kommer att vara sådana där vi inte längre har paragrafen om övernattande hantverkare kvar, säger Kent Johansson, VD för Älvsbyhus.

I forumet på Byggahus.se gick att läsa sig till viss oro över att detta kommer att innebära dyrare hus och den är inte obefogad, även om det inte handlar om så stora summor som vissa befarat.

- Vi har inte räknat på det ännu, allt detta är fortfarande så nytt. Man kan säga att det blir inga 100 000 kronor som vissa har spekulerat om på forumet, men det blir nog i alla fall mer än 15 000 kronor, säger Kent Johansson.

Han berättar att de flesta av deras kunder sett positivt på de övernattande hantverkarna.

- Dels blir det betydligt färre inbrott och stölder, dels bevakas värmesystemet vintertid. Men framför allt håller det nere slutpriset för kunden.

Man menar att ett alternativ där kunden själv mot ett prisavdrag kan välja detta vore en mellanväg att gå och är något som hustillverkaren diskuterat. Men i slutändan handlar det om hur kommunerna tolkar saken.

- Visar det sig att våra kunder kan få sanktioner på grund av att hantverkarna övernattar på bygget och att det är ett lagbrott, kan vi inte ha ett sådant alternativ. Just nu står vi fast vid att vi slutar med det här systemet. Skulle något förändras är jag dock öppen för möjligheten att kunden får välja själv. Men vi kommer inte att återgå till systemet så som det ser ut nu, säger Kent Johansson.

- Jag vill också poängtera att skulle någon av våra kunder från pågående byggen få sanktioner på grund av det här står vi såklart för de kostnader det medför, säger han.

Bakgrunden till införandet av slutbesked
När nya PBL trädde i kraft 2010 var en av de stora förändringarna att det nu krävdes ett slutbesked för att få ta sitt hus i bruk. Avsikten med slutbeskedet var en form av skarpare slutbevis, att få ett dokument som får mer tyngd. I praktiken innebär det att byggnadsnämnden kan ta ut en byggsanktionsavgift i enlighet med PBL om huset tas i bruk före dess att ett slutbesked utfärdats.

Läs mer: Familj i Mönsterås fick straffavgift på 22 000 kr för att ha flyttat in före slutbevis

Någon exakt definition på “att ta huset i bruk” finns dock inte i lagen och det är här Konsumentverket och Älvsbyhus har olika åsikter. Det talas om ett så kallat användningsförbud.

“Slutbeskedet bör innebära en rätt att ta byggnadsverket eller den berörda byggnadsverksdelen i bruk. Till dess att slutbesked har getts bör ett användningsförbud gälla.”

Rättsläget oklart enligt Boverket

Det har aldrig rättsligt skett att en byggnadsnämnd ingripit med sanktioner mot en byggherre vars Älvsbyhushantverkare övernattar i huset, därför finns det inget juridiskt att gå efter.

- Vi tycker inte att det borde vara tillåtet för hantverkare att vistas där dygnet runt och sova där, det innebär ju att de till viss del att de bor där där även om det bara är ett tillfälligt boende. Men om övernattande hantverkare rent rättsligt är att likställa med boende, på samma vis som när de som ska bo där bor där för gott, vet vi inte, säger Kajsa Lind bygglovsarkitekt hos Boverket.

Hon säger att det finns fyra fall där man prövat vad som är att ta en byggnad i bruk, men inget av dessa har gått upp i högsta instans.

- Det finns fyra prövade fall i mark- och miljödomstolen, varav tre handlade om i bostadshus. En domstol tyckte att möblera var att ta huset i bruk, men de två andra tyckte inte det, så de går helt tvärtemot varandra. Rättsläget är därför oklart. Inget av fallen handlade heller om hantverkare, säger Kajsa Lind.

För att veta säkert måste fallet prövas i högsta instans. Innan dess vet ingen vem av Konsumentverket och Älvsbyhus som faktiskt har rätt.