Juridik

Överklagar straffavgift för möblerat fritidshus

En familj i Mönsterås har fått en straffavgift på 22 000 kronor för att de tagit sitt fritidshus i bruk före slutinspektion, nu väljer familjen att överklaga.

Under en försenad slutinspektion av ett fritidshus i Mönsterås upptäckte besiktningsmannen att ägaren till huset redan ställt in sina möbler. Han noterade detta och kommunen valde sedan att utfärda en straffavgift på 22 000 kronor till familjen för att de tagit fritidshuset i bruk före slutinspektion. Familjen menar å andra sidan att de bara möblerat huset, inte bott där.

Enligt Barometern har de anlitat en advokat för att överklaga kommunens beslut. De anser att straffavgiften saknar laglig grund och därför bör upphävas. Arkitekten Göran Olsén hjälper dem med överklagandet och säger till tidningen att plan- och bygglagen innehåller otydliga bestämmelser och att kommunen därför borde informera i förstahand, inte straffa.