Hustillverkare, Juridik, Bygga nytt hus

Älvsbyhus lät hantverkarna sova över i nybyggen

Byggjobbarna fick övernatta i husen under uppförandet, men Konsumentverket säger ifrån.

Älvsbyhus lät hantverkarna sova över i nybyggen

Hustillverkaren Älvsbyhus för just nu diskussioner med Konsumentverket efter att det framkommit att de under lång tid haft som system att deras hantverkare får sova över i de hus de bygger istället för att tillhandahålla manskapsbodar. En kund ska ha upplevt detta olustigt, och kontaktade då Konsumentverket för att resonera kring frågan. Konsumentverket reagerade direkt eftersom det strider mot plan- och bygglagen - huset får ej tas i bruk före slutbesked. De menar också på att detta kan göra så att huset upplevs begagnat.

Älvsbyhus vd menar dock på att det funnits många fördelar med systemet.

– Vi har tillämpat detta i många år därför att det finns en klar uppsida med att låta byggjobbarna bo i huset. De kan hålla koll på att ingenting stjäls från byggplatsen, vilket har varit och är ett problem. De kan också bevaka hur värmen och elen fungerar i huset under byggtid, säger Kent Johansson, vd för Älvsbyhus, till Pt.se.

Fördelar till trots så uppger hustillverkaren att de redan ändrat sina rutiner, och kommer inte att låta detta fortgå oavsett vad samtalen med Konsumentverket mynnar ut i. De hänvisar till att de alltid vill ha nöjda kunder, och att det visat sig att detta system inte alltid går hand i hand med det målet.