Ekonomi

Kraftig ökning av de som tror på fallande priser framöver

Boprisförväntningarna sjunker.

Boprisförväntningarna sjunker. Foto: Creative Commons.

Hushållen ställer in sig på fallande priser på de flesta håll i landet.

SEB:s Boprisindikator, som speglar hushållens prisförväntningar, är nu under noll för första gången sedan 2012. Det innebär att en majoritet av svenskarna nu tror på sjunkande bostadspriser. 

- Rapporter om fallande försäljningspriser, stor uppmärksamhet kring svårsålda nybyggnationer och fortsatt åtstramning av reglerna från politiskt håll påverkar förmodligen förväntningarna, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Förra månaden trodde 43 procent på stigande priser framöver, den siffran sjunker nu till 36 procent. Samtidigt ökar antalet som tror på fallande priser från 32 till 41 procent.

Boprisindikatorns värde visar skillnaden mellan de som tror på stigande priser och de som tror på fallande. Ett minusvärde på den innebär att fler tror på fallande, medan ett positivt värde speglar motsatsen. Just nu ligger den på -5 för riket som helhet. Minskningen från föregående månad är hela 16 enheter. 

Lokalt ligger Stockholm lägst på -24, och övriga regioner i spannet 5-17.

- Skillnaderna är numera stora och ökar mellan regionerna. Allra störst är nedgången i Stockholm där indikatorn sjunkit från 18 till -24 enheter mätt som två månaders medelvärde. Tittar man isolerat på den senaste månaden ligger boprisindikatorn i Stockholm på -42. Det är en nedgång med hela 83 enheter jämfört med för två månader sedan och den lägsta noteringen sedan finanskrisen 2008/2009, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn undersöker även hur många som tänkt binda sin rörliga ränta. Där faller intresset med två enheter. Endast 5 procent anger att de planerar att binda sin ränta inom den kommande tremånadersperioden.