Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Råd och tips filterlösningar efter vattenanalys

 1. A
  Medlem · 1 inlägg

  anbl85

  Medlem
  Hej

  Håller på att bygga ett hus i Vallentuna, med egen borrad brun 72 m med pump på 55 m. Ordentligt med flöde, har en pump som klarar 50 L/min och den har stått på ett antal timmar både under vinter/sommar månader utan att pumpen stannar. Kommer vara en normalstor villa för 1 hushåll samt 1 attefallshus där det kommer vara permanentboende, så totalt 5-7 pers, (1-1,5 hushåll).

  Har gjort en vattenanalys och utifrån den tagit in offerter från 5 olika företag, med deras egna kommentarer om vald lösning.

  Nedan är offerterna/lösningarna från respektive leverantör, utan priser. Skulle behöva lite input från forumet om vilken lösning som är bäst/mest lämpad utifrån vattenanalysen och mina förutsättningar.

  Det har presenterats olika lösningar (kombifilter vs separata filter, humusfilter med salt vs humusfilter med kol, med UV filter/utan UV filter) och har inte någon vidare teknisk kunskap om vad allt innebär.


  Renton
  JMA Kombipaket AM-1044A + JM-1054A AIR
  Järn & Manganfilter JM-1054A
  Humusfilter HM-1044
  Avhärdare KA-1044
  Du har höga värden utav mycket i vattnet, som järn/humus/kalk.
  Så i ditt fall kommer vi inte rekommendera kombinationsfilter utan separata filter för ovanstående problem. Kombinationsfilter kan vara lite för ’’klena’’ för dom höga värdena till 1,5-2 hushåll.
  Jag bifogar en ofert ovan anpassad för att ta bort Järn/mangan/kalk/humus.
  Jag skulle rekommendera en golvyta på minst 1-1.5 kvm.  Aquagruppen
  RFA 800 Kombinationsfilter
  RH500 - Humusfilter
  UVR45 - UV filter
  RFA 800 – Kombinationsfilter som åtgärdar järn, mangan, kalk/hårdhet och ammonium. Filtret reducerar även svavelväte och humus.
  RH500 – Humusfilter för att åtgärda humus i erat vatten.
  UVR45 – Uvfilter för att åtgärda odlingsbara mikroorganismer, e.coli och koliformabakterier i erat vatten.
  Dessa filter är anpassade för 2-4 hushåll. Filter finns i lager för leverans inom kort.  Brava
  BRAVA ZEUS 2263
  BRAVA Osmotic Smart
  Brava Trojan UVMax D4
  BRAVA ZEUS Arbetar mot – kalk, järn, mangan, humus reducerar även sulfat.
  Detta filter kräver då ingen ström, av anledning att den har en inbyggd ”vattenmätare” i filterhuvudet, dennes uppgift är då att mäta hur många liter som går igenom filtret.
  Filtret tilldelas då en ”bricka” som är uttagen från er kvalité på vattnet, denna brickas uppgift är då att bestämma hur många liter som får passera filtret innan en backspolning skall ske.
  Filtret backspolas då med saltvatten, saltvattnet ser då till att filtermassan släpper ifrån sig smutsen den samlat på sig för att sedan spola ut salt och smuts i avloppet.
  Detta sker då helt automatiskt och i samspel med de två tuberna med filtermassa som filtret erhåller, detta innebär då att produktionen sker oavbrutet 24 timmar på dygnet och alla dagar på året.
  Med andra ord, Detta unika vattenfilter ger en överlägsen total ekonomi och minimal vattenförbrukning. Den 100 % flödestyrda ventilen gör att ni bara förbrukar salt för det vatten ni faktiskt använder. Dubbla tuberna gör att ni alltid har rent vatten -När ett filter backspolar levererar den andra tuben ert renade vatten. Allt drivs av er redan befintliga pump och fungerar helt utan elektricitet.
  Om vattenförbrukningen ökar eller minskar behöver man inte ändra några inställningar, det gör filtret själv helt automatiskt.

  Brava Trojan, detta är ett UV-ljus som ser till att alla former av bakterier elimineras från ert vatten och gör det säkert att dricka.
  BRAVA Osmotic Smart är ett omvänd osmos filter som är utrustad med sedimentfilter och aktivt kolfilter, den har även återmineralisering av vattnet för att reglera pH-värdet.
  Detta filter ser då till att bland annat ämnen så som ammonium försvinner ur vattnet, - Ammonium Kan indikera påverkan från avlopp eller liknande. Förekommer främst vid syrefattiga förhållanden, även påverkas detta av humus.  JRV
  Avsyrning X1
  Järnfilter CA+ M
  Partikelfilter NW 25+
  Avhärdningsfilter L
  Kolfilter A M
  Som jag nämnde är humusrening med salt inte att rekommendera i ert fall.
  Detta då dessa typer av filter ökar klorid i vattnet och även omvandlar alkalinitet och sulfat till klorid.
  Då ni hade hög alkalinitet och hög sulfat nivå skulle ni få oönskat höga värden på klorid som kan skada metaller i ledningsnätet.
  Därför föreslår vi kolfilter istället. Inte riktigt samma effekt som filter med salt men inga negativa bieffekter.

  Vidare föreslår vi även en pH höjande åtgärd innan järn/mangan filtret.
  Detta för att ge bästa möjliga förutsättningar för järnfilter att göra ett bra jobb.
  Med det sagt bör man hålla dörren öppen för ev. komplettering av ytterligare järnrening då ni hade höga halter järn och kommer ha något större förbrukning än ett vanligt hushåll.

  MNV
  Mach 4060 mt kombinationsfilter
  Fe 2,0
  Mn 0,29
  Färg 81
  Turb 10
  Dh 26
  Ammonium 0,64
  Sulfat 230 Mängdstyrt kombinationsfilter. Tar bort järn, mangan, COD/Humus, färg, turbiditet, ammonium, kalium, sulfat, koppar, grumlighet, lera, kalk, uran, partiklar, färg och turbididet.
  Speciellt lämpat vid COD/Ytvatten, klarar humusbundet järn.

  Fungerar helt utan elektricitet, dubbla filtertankar. Inga byten av filtermassor , rent vatten även då anläggningen backspolar.
  43-68 liter/minut.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.