Ekonomi

Pessimistisk inställning till bostadsmarknaden

Många tror på en negativ boprisutveckling, men det finns tecken på motsatsen.

Fortsatt fallande boprisförväntningar bland hushållen.

Fortsatt fallande boprisförväntningar bland hushållen. Grafik: SEB.

Hushållen får en allt mer pessimistisk bild av bostadsmarknaden visar SEB:s Boprisindikator. Hushållens boprisförväntningar ligger denna månaden på -13 vilket innebär ett fall på 8 enheter sedan föregående månad.

- Det är en stor omsvängning som har skett de senaste månaderna. Boprisindikatorn har sjunkit med hela 63 enheter sedan oktober och det är nu betydligt fler som tror på fallande priser än på stigande. De sjunkande förväntningarna har sammanfallit med en nedgång i de faktiska priserna och nu blir det intressant att följa utvecklingen under vintern och våren, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Boprisindikatorn sjunker i samtliga regioner - mest i Svealand.

- Det är fortfarande Stockholm som har den lägsta siffran men den största minskningen ser vi den här månaden i Svealand utom Stockholm, säger Jens Magnusson.

Han tror dock på att en vändning kan vara på väg.

- Det finns tecken på att marknaden redan är på väg att stabiliseras men det är alldeles för tidigt att blåsa faran över.

Hushållen tillfrågas även om vad de tror om reporäntan om ett år. Svaren från de tillfrågade ger ett genomsnitt på 0,25 procent. 4 procent av de med rörlig ränta planerar att binda den inom en tremånadersperiod.