Juridik

Köpte nybyggt hus - fick renovera för 1,9 miljoner

Ur domen.

Ur domen. Foto: Skärmdump.

Besiktningsföretaget får ansvarsbegränsning eftersom köparen tagit över säljarens överlåtelsebesiktning.

Högsta domstolen har synat ett fall där ett par köpt ett hus och samtidigt tagit över en besiktning. Huset visade sig ha omfattande brister som besiktningsmannen borde ha upptäckt, och huset behövde i slutändan repareras för 1,9 miljoner kronor. Besiktningsföretaget ansåg sig dock inte ha något ansvar. Paret bestämde sig därför för att ta ärendet till domstol. Resan slutade i Högsta domstolen, som nu förkunnat sin dom.

Tidigare har giltigheten av ansvarsbegränsningsklausuler ofta bedömts genom en prövning av om den skadeståndsskyldige har varit grovt vårdslös eller inte. Högsta domstolen klargör nu att prövningen ska göras enligt generalklausulen i 36 § avtalslagen för att utröna om klausulen är oskälig och därför ska jämkas eller åsidosättas, skriver Högsta domstolen i ett pressmeddelande.

Det innebär i slutändan att de väljer att gå på hovrättens linje. I tingsrätten fick paret rätt och tilldömdes ett skadestånd på 1,5 miljoner kronor. Men hovrätten ändrade domen eftersom de ansåg att besiktningsmannen inte varit grovt vårdslös, därmed gällde en ansvarsbegränsning och parets skadestånd blev således lägre - totalt 636 000 kronor. Det är denna bedömning som Högsta domstolen delar.

- Av stor betydelse när det gäller besiktning av fastigheter är, enligt Högsta domstolen, i vilken mån köparen har anledning att förlita sig på besiktningen och vilken grad av vårdslöshet som har förekommit. Den omständigheten att köparna hade tagit över en besiktning som var gjord på säljarens uppdrag spelade stor roll i båda dessa hänseenden, och Högsta domstolen kom i likhet med hovrätten fram till att ansvarsbegränsningen gällde, skriver Högsta domstolen.

Dom som pdf.

Byggahus.se har varnat för mäklarnas förbesiktningar tidigare. Läs mer i Se upp för mäklarnas förbesiktningar.