Besiktningsman missade att syllen var rutten

Fritidshusägare får skadestånd efter att besiktningsman missat en stor skada.

En spekulant på ett fritidshus anlitade ett eget besiktningsföretag för att vara säker på att fritidshuset höll den standard som man förväntade sig av priset. Besiktningsmannen anmärkte på att några av plintarna under huset var i sämre skick och att huset därför lutade lite, men i övrigt såg det bra ut. Priset sattes ned med 30 000 kronor och affären fick ett slutpris på 1 320 000 kronor.

När den nyblivna fritidshusägaren sedan skulle renovera upptäckte snickaren att syllen var rutten. Fukten hade tagit sig upp högt i väggarna, något som kunde upptäckas genom att känna med handen eftersom det visade sig att syllen låg direkt på backen.

Fritidshusägaren ansåg därför att besiktningsmannen borde ha gjort en anmärkning på detta. Besiktningsföretaget OBM Örebro höll däremot inte med, utan ansåg att skadan inte var besiktningsbar.

Det hela slutade i Allmänna reklamationsnämnden (ARN), som rekommenderar besiktningsföretaget att betala 65 000 kronor till fritidshusägaren eftersom de anses ha varit vårdslösa.