Juridik

Konflikt om "osynligt" material

Vad är osynligt material i ett badrum? På bilden ser du henkepenkas badrum.

Vad är osynligt material i ett badrum? På bilden ser du henkepenkas badrum. Foto: henkepenka

Otydlig formulering i offert ligger på byggföretagets ansvar enligt Allmänna Reklamationsnämnden.

En husägare och en hantverkarfirma har råkat i konflikt över en faktura och en formulering i en tidigare offert. Företaget menar på att inget av det material som syns i badrummet ska ha ingått i offerten.

- Företaget har från offert varit tydligt på att det fasta priset inkluderade allt osynligt material. Allt synligt material samt engångsverktyg var därför inte inkluderat i den offert som har accepterats, skriver företaget.

Men husägaren har tolkat formuleringen annorlunda.

- Han begärde en ny och korrekt faktura men fick svaret att allt material som var synligt efter renoveringen inte ingick i offerten. Han har i offerten uppfattat det som inredning, kakel etc. och inte till exempel färg och el-uttag eller verktyg som penslar, skriver Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Formuleringen som lett till konflikten lyder: ”Ovan angivna pris inkluderar endast: Grundmaterial (allt osynligt i badrum), täckmaterial, T2 golvvärme med digitaltermostat samt spotlights.”

ARN tycker att begreppen som används är otydliga. Både orden grundmaterial och osynligt material är svårtolkade, och eftersom det är upp till näringsidkaren att vara tydlig i sin offert faller ansvaret på dem vid feltolkning.

Nämnden gör också samma tolkning av offerten som husägaren gjort.

- Förbehållet att priset endast omfattar grundmaterial bör mot den bakgrunden relateras till konsumenttjänstlagens regel enligt vilken näringsidkaren ska tillhandahålla behövligt material. Detta innefattar i sin tur delar och insatsvaror samt verktyg och övrig utrustning som krävs för att utföra tjänsten fackmässigt. Tillägget ”allt osynligt i badrummet” är också en otydlig avtalsklausul, skriver ARN.

De väljer att tolka osynligt material som ett förtydligande av begreppet grundmaterial.

Företaget rekommenderas att betala tillbaka 10 567 kronor till husägaren.