Ekonomi

Inga tecken på avmattning på bomarknaden

När mäklarna får bedöma prisutvecklingen på bomarknaden ser de en fortsatt uppgång.

SEB:s Boprisindikator visade att hushållen blivit något mer skeptiska till huspriserna framöver, men mäklarna ser däremot fortsatt stigande priser. I senaste rapporten från Mäklarstatistik uppskattas prisökningen på hus till en procent både sett till senaste månaden och sett i jämförelse mellan de två senaste tremånadersperioderna. På årsbasis redovisas en ökning på elva procent.

Detta är dock bara den genomsnittliga ökningen för riket som helhet. Ser vi till enskilda delar i landet så visar flera län på kraftiga ökningar som sträcker sig långt över genomsnittet. 

- Bland storstadsområdena har priserna på bostadsrätter ökat snabbast i centrala Göteborg tätt följt av Stor-Göteborg med ökningar på mer än 20 procent det senaste året. Bland villor hittar vi de största ökningarna i Stor-Stockholm där priserna gått upp med 18 procent samma period (senaste året), säger Per-Arne Sandegren, analyschef hos Svensk Mäklarstatistik.

Granskar vi dessutom priserna över en treårsperiod är stegringen ännu högre.

- Då har huspriserna i landet ökat med 23 procent. Men även här kan vi hitta betydligt högre ökningar runt om i landet inklusive i Stor-Stockholm där motsvarande siffra är +38 procent, säger Per-Arne Sandegren.

Sett till senaste tremånadersperioden är det dock även ett par län där priserna sjunker. Örebro tappar 5 procent, Värmland -4 procent, Blekinge -3 procent och slutligen Södermanland med -2 procent. Störst ökning ses i Jämtland med +8 procent.