Ekonomi

Hushållen tror på stigande priser

Boprisindikatorn ökar 3 enheter.

Boprisindikatorn ökar 3 enheter. Foto: Wikimedia Commons.

Hushållen har återfått förtroendet för bostadsmarknaden och tror på stigande priser.

40 procent av hushållen tror på stigande bostadspriser framöver. Det är 2 procent fler än föregående månad och en fortsättning på den trend man sett den senaste tremånadersperioden.

- Långsamt återvänder hushållens förtroende för bostadsmarknaden och Boprisindikatorn stiger nu för tredje månaden i rad. Men det är långt upp till nivåerna vi såg innan höstens fall och i Stockholm är det fortfarande fler som tror på nedgång än på uppgång. Det vittnar om den genuina osäkerhet som många fortfarande känner, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Indikatorn i undersökningen ligger just nu på +7 vilket är 3 enheter högre än föregående månad. Den definierar skillnaden mellan de som tror på stigande och de som tror på fallande priser. I Stockholm ligger den dock fortsatt negativt även om den gjort en lång klättring från -17 till -4.

Undersökningen visar även att hushållen spår en reporänta på 0,13 procent om ett år. Samt att 9 procent av de med rörlig ränta planerar att binda räntan inom en tremånadersperiod.