Ekonomi

Boprisindikatorn fortsätter att backa

SEB:s Boprisindikator fortsätter att sjunka i december.

30-talshus.

30-talshus. Foto: Fgo.

Förhållandet mellan de som tror på stigande och de som tror på sjunkande bostadspriser framöver fortsätter att röra sig mot gruppen som tror på sjunkande enligt senaste Boprisindikatorn. Den här utvecklingen har skymtats sedan slutet av augusti. Tron på stigande priser har vänt nedåt i nästan samtliga regioner i Sverige.

Det handlar dock inte om någon avgörande skillnad. 41 procent tror fortfarande på stigande priser framöver. Motsatt grupp utgör 31 procent. Skillnaden från föregående månad är att gruppen som tror på stigande priser minskat från 44 procent till nuvarande nivå, och att gruppen som tror på stillastående priser ökat med 3 procentenheter.

- Hushållens avvaktande inställning till bostadsmarknaden fortsätter och för tredje månaden i rad sjunker Boprisindikatorn. Även om bostadsförsäljningarna kom igång ganska bra under hösten så är prisutvecklingen avvaktande och i vissa segment backar den till och med något. Det återspeglas i mediarapporteringen och tillsammans med diskussionen om kommande räntehöjningar dämpar det hushållens förväntningar på boprisutvecklingen, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Undersökningen visar även att 9 procent av de tillfrågade planerar att binda sin ränta inom en tremånadersperiod, en marginell ökning jämfört med föregående månad.