Juridik

Husägare missnöjda med skötsel av snöröjning

Snö på gångbanan.

Snö på gångbanan. Foto: Marlén Eskilsson

Ett nytt lagförslag ska göra så att kommunerna inte kan lägga över ansvaret för snöröjningen på husägare.

De allra flesta husägarna anser att det borde ligga på kommunens axlar att se till att snöröjningen sköts, men i flera kommuner fungerar inte det ansvaret som tänkt, detta enligt en landsomfattande undersökning som Villaägarnas Riksförbund genomfört. De har därför tagit fram ett lagförslag som ska sätta press på kommunerna.

Undersökningen visar att i 6 av 10 kommuner har kommunen frånsagt sig ansvaret för att snöröja och halkbekämpa allmänna gångbanor som ligger utmed husägarnas tomtgräns, istället får husägarna själva sköta det. Men 80 procent av de tillfrågade husägarna anser att detta borde vara en kommunal angelägenhet.

I nästan lika många kommuner, 5 av 10, rapporteras det att snön plogas upp på gångbanan utmed tomtgränserna och blir liggandes där, vilket får till följd att gångbanorna inte kan användas.

- Villaägarna har lämnat in ett förslag till regeringen om att lagen ändras så att kommunerna inte längre kan lägga över ansvaret för att snöröja deras gångbanor på husägarna. Det skulle bli professionellare och effektivare snöröjt. Enskilda husägare skulle inte heller drabbas av skadestånd om någon halkar och slår sig illa, säger Ulf Stenberg, chefjurist hos Villaägarnas Riksförbund.