Ekonomi

Husägare och kommun i tvist om värdering

Husägare som får sina hus tvångsinlösta är inte nöjda med priset som kommunen erbjuder.

Fem hus ska tvångsinlösas i Sundsvall, men husägarna och kommunen är inte överens om priset. Kommunen uppger att de är beredda att betala 37 miljoner kronor, men husägarna vill ha 76 miljoner kronor och grundar i huvudsak detta på en värdering av ett tidigare tvångsinlöst hus i samma område där kommunen till slut betalade 7,5 miljoner kronor.

Mark- och miljödomstolen har fått i uppgift att fälla avgörandet. Slutar det med ett domslut som går emot kommunens önskan kan det bli tal om en skadeståndsprocess mot det ursprungliga värderingsföretaget, eftersom kommunen anser att det första huset var övervärderat.

- Om vi förlorar i mark och miljödomstolen utesluter jag inte en skadeståndsprocess mot värderingsföretaget. Bevisföringen blir sannolikt svår men jag utesluter inte en skadeståndstalan, säger Mikael Ålund, stadsjurist i Sundsvalls kommun, till SVT.