Juridik

Hus får indraget bygglov ännu en gång

Huset ligger i Västervik.

Huset ligger i Västervik. Foto: Google Maps.

Huset byggdes 2012 men har fortfarande inte något giltigt bygglov.

Ett hus i Västervik har varit under en mer än fem år lång process involverandes grannar, domstolar och byggnadsnämnd. Och än ser processen inte ut att vara över. Mark- och miljödomstolen upphävde nyligen senaste bygglovet på grund av att grannarna inte hörts.

Huset har varit föremål för en rad bygglov och domstolsbeslut som upphäver desamma. Det är redan byggt, men från början byggdes det för högt och därför överklagades bygglovet av grannarna. Det visade sig att bygglovet godkände högre bygghöjd än vad detaljplanen medgav, så det upphävdes.

Det fattades då beslut om ett nytt bygglov med lägre bygghöjd. Bygglovet godkändes av byggnadsnämnden men överklagades återigen. Och så har processen fortsatt.

Senaste bygglovet har även det upphävts i och med mark- och miljödomstolens beslut. Huset anses därmed fortfarande som ett svartbygge.

Källa: Vt.se.