Byggahus.se

Överklaga laga kraft

 1. P
  Medlem Nivå 1
  Hej!
  Nu behöver jag hjälp av er alla som kan detta med lagakraft.
  I Augusti 2015 sökte jag bygglov för att få bygga ut garaget. Den närmaste grannen på kvarteret jag bor på blev tillfrågad i grannförfrågan utan några synpunkter. 19 november 2015 fick jag beskedet av byggnadsnämden att jag fått ett ja från dem. Samma dag offentliggjordes ärendet i post och inrikestidningarna. 21 dagar efter, alltså 10 dec 2015 hade ingen överklagan kommit in och ärendet vann laga kraft. Ett halv år senare lämnar min närmaste granne in en överklagan och byggnadsnämnden tar felaktigt emot hans försenade överklagan. Och skickar ärendet till länsstyrelsen. Och länsstyrelsen avblåser bygglovet pga många brister i byggnadsnämnden förfarande. Byggnadsnämnden ska ompröva mitt fall men säger att jag måste söka ett nytt bygglov. Och jag söker ett likandat bygglov för att jag då inte vet något om hur detta ska gå till.

  Ärende nr 2 ser likadant ut men då tillfrågas 6st grannar inklusive den som är närmast som blev tillfrågad i ärende nr 1. Ingen hade några synpunkter förutom min närmaste granne. Men stadsbyggnadskontoret som har hand om gatan och byggnadsnämnden säger i alla fall ja till mitt ärende. Denna gång kommer grannens överklagan in inom dessa 21 dagar och ärendet går vidare till lässtyrelsen som än en gång säger nej till mig. Jag överklagar till mark och miljödomstolen som idag 2017-06-12 säger nej till mitt bygglov.

  Min fråga till er är att i ärende nr1. Kan man överklaga ett vunnit lagakraft bygglov?
  Jag har gjort allt rätt och varit super ärlig och har velat ha både hängslen och svångrem i alla frågor i dessa ärenden. Men känner att kommunen har gjort så jäkla mkt fel mot mig för de har tagit emot en överklagan som kommit in 6 månader efter bygglovet vunnit laga kraft. Allt hänger på att om jag som privatperson ska orka driva detta fall fast jag inte gjort något fel. Vad säger ni.

  Jag behöver HJÄLP av er alla som är så duktiga på detta.
   
  • Laddar…
 2. H
  Moderator · Nivå 25
  Nu vet vi ju inte riktigt på vilken grund länstyrelsen släppte igenom överklagandet. Men om du anser att de fattat ett felaktigt beslut, så borde du ha överklagat länsstyrelsens beslut, nu är det nog försent.
   
 3. Jonatan79
  Medlem · Nivå 16
  Jag har läst någonstans att lagakraftvunna bygglov kan rivas upp om bygglov beviljats på felaktiga grunder. Varför sa LS nej?
   
 4. P
  Medlem Nivå 1
  Jag överklagade inte pga byggnämnden sa att jag skulle söka om på nytt och de skulle göra rätt i sina förfarande.
   
 5. P
  Medlem Nivå 1
  Om mitt ärende nr 1 kan överklagas efter det vann laga kraft. Så borde det vara fritt fram att överklaga alla de andra godkända bygglov.
   
 6. H
  Moderator · Nivå 25
  Om jag spekulerar, så kan jag tänka mig att om kommunen inte på ett korrekt sätt aviserat grannen om ditt bygglov. Då kanske grannens överklagandetid inte börjar rulla.
   
 7. B
  Medlem · Nivå 17
  Varför säger Länsstyrelsen nej? Är det fortfarande pga kommunens hantering av ärendet, eller är det faktiskt så att du försöker bygga något planstridigt?

  Om man bara ser till att följa detaljplanen så finns ju inte mycket för grannar eller länsstyrelse att opponera sig emot.
   
 8. T
  Medlem · Nivå 17
  Ett beslut eller dom som inte överklagas vinner laga kraft. Överklagas beslut eller dom inom gällande frist vinner det inte laga kraft utan går vidare till nästa instans. Ibland händer det att prövningstillstånd inte ges, dvs nästa instans tar inte upp fallet.
  Till sist kommer något i stil med "beslut kan inte överklagas". Detta är lite av en svensk specialitet som inte gillas annanstans eftersom myndighetsbeslut alltid måste kunna överklagas till domstol.
  Ett beslut/dom vinner laga kraft när alla medel att överklaga är uttömda. Då är det kört.
  I brottsmål finns möjligheten till att få resning i fall där dom har vunnit laga kraft, det händer sällan i omskriva brottsmål. Jag tror dock inte att samma möjlighet finns för bygglovsärenden.

  Jag själv hade ett fall där grannen fick ett bygglov och jag hade inte blivit informerade vare sig om ansökan eller om lovet. Kommunen tillstod mig en förlängt överklagandetid på 2 veckor.
   
  • Laddar…
 9. P
  Medlem Nivå 1
  Jo de har viss gett han infon om ärendet. De offentliggjorde godkännandet 19/11-2015 i post och inrikestidningarna
   
 10. O
  Bannad · Nivå 15
  Ett bygglov kan idag inte rivas upp om det vunnit lagakraft.
  Oavsett om beslutet fattas fel
   
  • Laddar…
 11. P
  Medlem Nivå 1
  Ok det är vad jag fick veta av både länsstyrelsen och byggnämnden. Första gången jag frågade. Men de gjorde det i alla fall.
  Om det är så hur ska jag då gå vidare i detta. Allt hänger på att jag ska driva detta. Men jag är en vanlig Svensson som inte kan juridik osv. Jag har bara ett jäkla driv i denna fråga eftersom det är min livs dröm att få bygga detta garage.
   
 12. P
  Medlem Nivå 1
  Om det skulle vara så att man ska kunna överklaga vunna laga kraft. Vad är det då för mening med laga kraft?
   
  • Laddar…
 13. P
  Medlem Nivå 1
  Har varit i kontakt med en lokal jurist firma. Och de vill lyfta fall nr 1 till kammarrätten men säger att det inte finns någon ingång dit. Men tar vi oss till kammarrätten så är det spel på öppet mål. Men jag känner att jag vill träffa fler jurister. Men vet inte vem jag ska vända mig till.
   
  • Laddar…
 14. H
  Moderator · Nivå 25
  Men överklagandetiden för mål 1 måste väl vara över för länge sedan?
   
 15. P
  Medlem Nivå 1
  Juristen säger att det inte är det. Jag hade ju ett lagakraft vunnet bygglov