Byggahus.se

Hus får indraget bygglov ännu en gång

 1. Redaktionen
  På konsumentens sida · 2 302 inlägg
 2. fia_mstd
  Medlem · 1 993 inlägg
  Bygglovet hävde då huset redan var byggt?? Fattade jag rätt så? För att man först då upptäckte att man gick it ett bygglov som tillät en byggnad som var högre än detaljplanen föreskrev? Jag har lite svårt att reda ut vem som är felande part här?
   
 3. H
  Moderator · 42 558 inlägg
  Gissningsvis har bygglovet beviljats i enlighet med förra utgåvan av plan o bygglagen, tror det var 2012 lagen ändrades.

  Tidigare fanns ingen mekanism för att få ett bygglov att vinna laga kraft. Det är ett myndighetsbeslut som kan överklagas inom 3 veckor, från det att den klagande har fått kännedom om beslutet.

  Därmed kunde en granne komma och överklaga ett bygglov efter ex. 8 år "jag upptäckte igår att det fanns bygglov för eländet". Det har faktiskt inträffat liknande fall, där hus fått rivas efter att ha stått utan problem i 6 - 7 år.

  Nu i nya PBL föreskrivs att sakägare (i princip grannar) skall informeras om det fattade beslutet, de får då 3v på sig att överklaga. Dessutom annonseras i post o inrikes tidningar, och viss tid efter den publiceringen anses alla som har ett intresse ha blivit informerade (du läser väl den tidningen, varje vecka...).

  Därmed så vinner bygglov numera laga kraft och kan inte överklagas när överklagande tiden har gått ut.
   
 4. fia_mstd
  Medlem · 1 993 inlägg
  Vilken mardrömssituation. Och ja jo självaklart, läser alla bygglovspublikationstidskrifter som finns, absolut! :p
   
 5. L
  Medlem · 1 188 inlägg