Garage, Juridik

Tvist om garage och markköp i Piteå

Grannar i konflikt över felaktigt bygglov, och markremsa som ena grannen ville köpa.

På Backenområdet i Piteå har två grannar hamnat i konflikt över ett garage och en bit mark. Grannarna delade tidigare en gemensam garagebyggnad, men kunde inte enas om en markremsa som ena grannen ville köpa loss. När de inte nådde en överenskommelse, rev andra grannen sin del och byggde ett nytt garage, vilket ledde till en tvist.

Bygglovet för garaget, godkänt av kommunen 2020, visade sig vara felaktigt då det placerades för nära tomtgränsen. Grannarna överklagade beslutet, och mark- och miljödomstolen rev upp bygglovet.

Länsstyrelsen och kommunen ansåg att avståndet på 3,5 meter från tomtgränsen och 8 meter från grannens bostadshus var mindre avvikelser från detaljplanen. Mark- och miljödomstolen däremot, bedömde att avståndet skulle ha varit minst 4,5 meter från tomtgränsen och 9 meter mellan byggnaderna, och upphävde bygglovet.

Paret som byggt garaget är besvikna och kommunen överväger att överklaga. Grannarna som överklagat hoppas på en lösning och säger att de vill ha vad de tidigare kommit överens om. Tvisten bottnar i ett misslyckat markköp där det råder oenighet om betalning och villkor.