Bolån, Ekonomi

Hjälp bankernas nya konkurrenter

Många är missnöjda med att bankerna tjänar mer på bolånen, men det enda sättet att verkligen påverka är att snabbt byta när nya konkurrenter startar.

Torsdag 16 februari sänkte Riksbanken sin reporänta med 25 räntepunkter till 1,5 procent. Men i media har bankcheferna svarat att det inte betyder att bolånens räntor kommer att sänkas. Varför inte? Ska vi sluta bry oss om Riksbankens ränteändringar?

Jonas Lindmark, Morningstar
Jonas Lindmark

Många svenskar har även lärt sig att jämföra bankernas erbjudanden och pruta på bolånens räntor. Riksbankens statistik visar att prutmån idag är i snitt 20 räntepunkter (0,20 procentenheter) jämfört med de officiella räntorna.Alla verkar överens om att bankerna har höjt sina räntemarginaler och alltså tar mer betalt, men åsikterna om orsaken varierar kraftigt. Riksbanken själv säger att det stämmer att bankernas kostnader har stigit, men att de även har ökat sina marginaler. Bankcheferna säger att nya regler gör att deras risktagande har ökat och att deras vinster på bolån tidigare var för små. Vi låntagare vill förstås fortsätta få lägre kostnader när Riksbanken sänker.

Men grundproblemet är ändå att alltför få svenskar aktivt jagar lägsta pris på bolån. Det betyder att om en bank höjer sina boräntor jämfört med konkurrenterna så tappar de inte särskilt många kunder (efterfrågans ”priselasticitet” är låg). Därför tjänar bankerna mer på högre räntor än de förlorar på minskat antal bolånekunder.

Dessutom finns idag ytterligare ett problem, nämligen att statistiken visar att bopriserna ser ut att ha passerat en topp och många varnar därför nu för fallande bostadspriser. Då är det logiskt att bankerna vill minska sin exponering mot bostadslån, eftersom problem att få tillbaka utlånade pengar och risken för förluster ökar om bostadspriserna faller. Detta talar både riksbanken och bankerna dock tyst om, eftersom ju mer detta problem diskuteras, desto mer förstärks den psykologi som ger fallande priser.

För dig som enskild individ med bolån är det omöjligt att påverka storbankernas attityd. Om en bank hellre förlorar en del av sina kunder och tjänar mer på de som stannar, då är det svårt att pruta. Men på några års sikt säger ekonomisk logik att om marginalerna ökar kraftigt och därmed lönsamheten, så kommer nya säljare att lockas till marknaden. Det tar tid att få tillstånd från Finansinspektionen att starta en bank, men storbankernas rapporter för 2011 som nyligen publicerats visar rekordhöga vinster och borde locka nya konkurrenter.

När de nya bankerna startar gäller det att många bolåntagare visar sin uppskattning och snabbt flyttar sina bolån till nykomlingarna. Hjälp till att visa att svenska folket faktiskt vill ha billigare bolån.