Juridik

Grannar klagar på orättvisa regler för husägare

En husägare i Västervik har fått bygglov beviljat och avslaget två gånger, nu väntar en tredje vända.

Det hus, i Västervik, som länge varit inblandat i en konflikt mellan kommun och grannar har fått uppskov på sitt numera saknade bygglov och kommer att få stå kvar tills en ny detaljplan är på plats, senast inom två år.

Konflikten kring huset har pågått länge. Huset, som fick bygglov 2012, har stått färdigt en längre tid - men grannarna menar på att det inte följer detaljplanen. Efter grannarnas första överklagan omformades huset och fick nytt bygglov men det överklagades återigen. Kommunen konstaterade då att detaljplanen var föråldrad.

Efter en rad turer i olika instanser beslutar nu kommunen att avvakta med bygglov tills en ny detaljplan är på plats. Men grannarna är fortfarande kritiska och anser att huset bör bedömas utifrån den plan som finns idag. Fler överklaganden är därför att vänta.

– Förfarandet framstår som ett sätt att kringgå gällande beslut och lagstiftning, säger grannarnas jurist till Vt.se.