Byggahus.se

Kostnad för prövning i bygglovs- och tillsynsnämnden

 1. S
  Medlem · 9 inlägg

  Skepparnisse

  Medlem
  Jag har ansökt om bygglov för en villa och ett garage. Kommunen tolkar dock detaljplanen, från 1946, som att jag inte får bygga ett fristående garage. Jag har fått en "bedömning av ärendet" av en handläggare på bygglovsavdelningen Denna bedömning kan provas av bygglovs- och tillsynsnämnden. Jag har alltså inget beslut att överklaga till förvaltningsrätten, endast denna "bedömning". Så klart kan jag skriva ihop några rader till nämnden, men enligt kommunens taxa kostar detta i runda slängar 25.000 kronor! Tycker själv det skulle vara gratis att överklaga ett kommunalt beslut, men jag har ju än så länge inget beslut, bara en "bedömning" som verkar kosta skjortan att få provad. Är detta verkligen att betrakta som rättssäkert och finns det ingen chans att komma runt det?
   
 2. M
  Medlem · 2 567 inlägg
  Det är gratis att överklaga ett kommunalt beslut (om du inte väljer att lägga pengar på jurister som företräder dig i ärendet). Det du betalar för är prövningen (handläggningen/granskningen) av bygglovet och det som tillhör. Vad jag förstår så har du fått granskningsutlåtande från en handläggare som du ska ta ställning till, inget beslut. Du kan nu välja att;

  -dra tillbaka ärendet (inom viss tid, annars klubbas beslut ändå).

  -ända utformningen så den följer detaljplanens bestämmelser.

  -låta byggnadsnämnden ta ett beslut i ärendet som du kan överklaga om det går dig emot. Du överklagar till Länsstyrelsen (inte Förvaltningsrätten), och som ytterligare instanser finns Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen.

  Är DP tydlig, eller finns det tveksamheter kring handläggarens tolkning? Har du kollat upp detta? Hur ser det ut i omgivningen? Finns det hus byggda likt ditt? Kanske finns det något här du kan anföra i en skrivelse till byggnadsnämnden innan beslut tas.

  Taxan för bygglov är olika i olika kommuner, men i min kommun betalar du inte full avgift för ett avslag (men visst kan det ändå bli mycket pengar).
   
 3. O
  Medlem · 187 inlägg

  oxöga

  Medlem
  Lägg gärna till ytterligare information om vad som står i detaljplanen så kanske du får goda råd här på forumet.

  Avgiften för avslag lät i överkant. Be dem i sådana fall specificera vad den nedlagda tiden består i.
   
 4. S
  Medlem · 9 inlägg

  Skepparnisse

  Medlem
  Detaljplanen säger att jag inte får bygga ett fristående garage om det kan uppföras i befintlig huvudbyggnad. Fast här finns det ingen befintlig huvudbyggnad som garaget inte kan uppföras i. Garaget var tänkt att bli 37 kvadrat. Får dock uppföra ett Attefallshus sen på 30 kvadrat. Så vi bråkar om 7 kvadrat. Plus att det vore så mycket enklare och billigare att bygga allt samtidigt. Vill jag få handläggarens yttrande överprövat kostar det som ett bygglov, nästan 30 tusen. Känns inte helt rättssäkert att det ska kosta så mycket att få en enskild handläggares tolkning av DP granskad....
   
 5. M
  Medlem · 2 567 inlägg
  Du pratar om överprövningar av en handläggares granskningsyttrande. Det är inget du kan göra. Det du kan göra i detta läget är att formulera ett bra yttrande som talar för din sak som byggnadsnämnden tar i beaktande när de sedan tar sitt beslut. Tjänstepersonen förbereder ärendet inför nämndens sammanträde och presenterar där även dina synpunkter. Därefter får du ett beslut som du kan överklaga (utan kostnad) om beslutet inte går din väg. Det är mkt möjligt att politiker i nämnden anser att dina kommentarer i ärendet är relevanta och går på din linje, men det är omöjligt att veta i förväg.

  Hur hade du velat få ditt ärende hanterat för att det skulle kännas mer ”rättssäkert” i din bok?
  Du kände väl till detaljplanens bestämmelser innan du började klura på hur du skulle bebygga fastigheten eller kom detta som en överraskning?

  Du skriver först att du ska betala 25 000 kr vid ev avslag, nu skriver närmare 30 000 kr. Har du verkligen kollat upp den summan? Det låter högt. Och jag undrar, om du inte vill betala för nedlagt arbete, vem ska göra det? Tror du övriga skattebetalare vill betala enskilda personers byggprojekt?

  Att bygga hus kostar, och då även ”pappersarbete” runt omkring. Det är lagfarter, bygglov, lantmätiförrättningar och alla möjliga tillstånd jag i nuläget inte har koll på. Detta verkar många ”missa” när de gör sin budget. Tyvärr.
   
  Redigerat 25 aug 2021 13:36
 6. M
  Medlem · 2 567 inlägg
  Finns det ingen befintlig huvudbyggnad och du planerar bygga en har du ju möjlighet att utforma den så den inrymmer ett garage = följer DP.
   
  • Laddar…
 7. M
  Medlem · 1 036 inlägg
  Hen vill bygga ett fristående garage vilket handläggaren anser strider mot plan. Om man tänker efter lite är det ganska självklart att man behöver ett beslut innan man kan överklaga samtidigt som handläggaren behöver en ansökan för att göra en slutgiltig bedömning.
   
 8. A
  Medlem · 8 inlägg

  air

  Medlem
  Så här tolkar jag det som händer:
  1. Du har pratat med en bygglovshandläggare som tolkat detaljplanen och varnar dig för att du troligtvis inte kommer få bygglov. Det du vill göra strider mot detaljplanen.
  2. Du kan ändå välja att begära bygglov och ditt ärende skickas till bygglovsnämnden.
  3. Bygglovsnämnden kan ge dig bygglov och då betalar du bygglovsavgiften, men bygglovsnämnden kan även avslå ditt bygglov och då betalar du halv bygglovsavgift.
  4. Nu har du ett beslut du kan överklaga.
  Vad man kan nämna om detaljplaner är att den är beslutat av folkvalda politiker där medborgare (närboende) och markägare har varit (fått vara) delaktiga i utformandet och processen. Och när man tog fram detaljplanen hos dig så ville man att området skulle ha sammanhängande hus. Och bygglovshandläggarens uppgift är att rekommendera att det som byggs ska följa den utformning politiker har valt.

  Du skulle även kunna försöka dig på en planändring, som skulle tillåta garage som inte hänger ihop med bostadshuset.
   
 9. Skumpe
  Husägare · 1 061 inlägg

  Skumpe

  Husägare
  Det kan ta en handläggare fem minuter att avslå en bygglovsansökan. Det är helt bisarrt att taxorna för detta i kommunerna är femsiffrig. Man kan inte försvara det.
   
 10. H
  Moderator · Stockholm · 47 743 inlägg

  hempularenPremiumikon: Hand

  Moderator
  Njaa. Har visserligen aldrig sett hur ett ärende bereds. Men det kan säkert ta 5 minuter för en handläggare att komma fram till att dte troligen blir avslag. Så långt kostar det dig ingenting. Men om du ändå vill ha ärendet prövat, så måste ju allt det arbete som läggs ned även på ett "bra" ärende göras. Det går inte på 5 minuter. Nämnden måste ha ett komplett ärende att ta ställning till.
   
  • Laddar…
 11. M
  Medlem · 2 567 inlägg
  Då får du gärna peka på ett sådant ärende!
  Jag tror din kommentar kommer av att du faktiskt saknar kunskap i hur bygglovsärenden hanteras i en kommun. Det är inte bara den som söker som måste följa lagen enligt PBL, handläggningen av ärenden måste också göra det och ha sin gång.

  Taxan är (oftast) beslutad av kommunfullmäktige, vilka är folkvalde och personer kommuninvånarna själva (du) röstat fram i val.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.