Ekonomi

Fortfarande fler som tror på stigande priser framöver

Rött hus med vita knutar.

Rött hus med vita knutar. Foto: If.

En majoritet tror på stigande priser, men också höjd reporänta.

Andelen som tror på stigande huspriser framöver minskar, men ligger ändå fortsatt kvar i majoritet när SEB frågar hushållen i sin Boprisindikator. Totalt tror 40 procent på stigande priser framöver, vilket innebär ett tapp på 2 procent sedan förra mätningen. Medan 33 procent tror på fallande priser - en ökning på 2 procent.

- Det finns fortfarande en stor osäkerhet på svensk bostadsmarknad. Efter fyra månader i rad med stigande Boprisindikator ser vi nu åter en nedgång. Det är fortfarande fler som tror på uppgång än på nedgång men osäkerheten är tydlig och nivåerna är fortfarande på låga nivåer jämfört med läget innan höstens stora nedgång, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen har också fått svara på frågor om reporäntan. Enligt Riksbanken kommer reporäntan att börja att justeras uppåt först i slutet av detta året. Hushållen tror dock att den kommer att ligga på i snitt 0,27 procent om ett år, vilket är en bit över förra månadens 0,15 procent.

- Det är stor skillnad mellan hushållens förväntningar och Riksbankens egen prognos för hur reporäntan ska utvecklas. Den skillnaden växer nu ytterligare och hushållen tror på en avsevärt snabbare räntehöjningstakt än både Riksbanken och de flesta andra ekonomer, säger Jens Magnusson.

Reporäntan påverkar synen som hushållen har på boräntorna. Men i månadens mätning från SEB har inte andelen som planerar att binda sin ränta inom en tremånadersperiod ökat, utan den ligger kvar på 6 procent.