Fallande boprisförväntningar

Ett hus i Örgryte.

Ett hus i Örgryte. Foto: Ahre.

Nu tror lika många på fallande huspriser som gruppen som tror på stigande.

SEB:s Boprisindikator visar att hushållen är fortsatt skeptiska till framtida prisuppgångar. Gruppen som tror på stigande huspriser framöver minskar med 5 enheter, medan de som tror på fallande priser ökar med lika stor andel. Det gör att de två grupperna nu vardera utgör 36 procent.

- Boprisindikatorn sjunker för fjärde månaden i rad och bekräftar den stora osäkerhet som nu råder på bostadsmarknaden. Blandade försäljningssiffror och Riksbankens första räntehöjning på sju år bidrar till den avvaktande stämningen. För första gången i Boprisindikatorns drygt 15-åriga historia väger det nu helt jämnt mellan de som tror på stigande priser och de som tror på sjunkande priser, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Gruppen som tror på stillastående huspriser utgör 21 procent.

Boprisindikatorn undersöker även hushållens bild av reporäntan. Januari månads analys visar att man tror att reporäntan kommer att ligga på 0,22 procent om ett år, vilket är 0,17 procentenheter lägre än från förra månaden.

11 procent anger att de planerar att binda sin ränta inom den kommande tremånadersperioden.