Majoritet tror på sjunkande huspriser

Hushållens syn på huspriserna förändrades dramatiskt i vår men verkar nu stabilisera sig.

Hushållens syn på huspriserna förändrades dramatiskt i vår men verkar nu stabilisera sig. Foto: Marlén Eskilsson.

Boprisindikatorn visar att många av hushållen är inställda på fallande huspriser framöver.

Huspriserna har hittills legat ganska stabilt trots pandemin. Men hushållen tror ändå på fallande huspriser framöver. Enligt SEB:s Boprisindikator tror 43 procent på sjunkande priser, och 20 på att priserna stiger framöver.

Det innebär att gruppen som tror på stigande huspriser har minskat med ytterligare en enhet i maj, vilket dock är en försiktig minskning jämfört med tidigare månader.

– Efter de senaste månadernas dramatiska fall i Boprisindikatron, ser vi nu ett tecken på stabilisering. Coronapandemin verkar vara på väg ur sin mest akuta fas och fler börjar se lite ljusare på framtiden. Det går dock inte att dra några säkra slutsatser av bara en månads observationer. Siffrorna är fortfarande mycket låga och både pandemin och ekonomin är långt ifrån ett normalt läge, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Boprisindikatorn visar även att hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,44 procent om ett år. Förra månaden låg samma siffra på 0,42.

– Hushållens räntesyn rör sig inte särskilt mycket den här månaden men ligger fortfarande klart högre än vad både marknaden och Riksbanken tror. Sannolikt ligger hushållen lite för högt i sina förväntningar, det är inte mycket som talar för att reporäntan höjs inom det närmaste året, säger Jens Magnusson.