Fick betalt för att lägga ner överklagan

Överklagade vägbygge, och fick 250 000 kronor för att ta tillbaka överklagan.

När kommunen gick ut med att de skulle bygga en ny väg i Torp i Bohuslän, valde en husägare att överklaga bygget med argument så som att vägbygget var samhällsekonomiskt olönsamt och att vägens lutning skulle bli olämplig. Kommunen, som inte ville försena bygget med ett år, valde då att betala husägaren för att denne skulle dra tillbaka sin överklagan. Överenskommelsen blev 250 000 kronor. Kostnaden för en försening av vägbygget uppskattas av Trafikverket till mellan 6-8 miljoner kronor.

Bo Kvartsberg, projektledare på tekniska kontoret i Uddevalla, säger till Bohuslanningen.se att vägbygget skulle ha blivit ett intrång i husägarens privatliv eftersom vägen skulle hamna så nära dennes hus. Men han säger också att de inte skulle ha betalat ut pengar om överklagan inte inkommit, samt att ett tillbakadragande av överklagandet var ett krav för att husägaren skulle få sina pengar.

Patrik Petré, förvaltningschef på tekniska kontoret i Uddevalla, motiverade beslutet om kompensation med följande ord:

– Varje situation är unik när det handlar om människor. Man får lyssna på varandra och försöka förstå varandra i en sån här förhandling. Resultatet blir då, om man har tur, att båda parter känner sig nöjda. Vi vill hitta ett avslut och det är inget konstigt med det.