Husägare måste riva mur och brygga

Trots ett initialt godkännande från kommunen blev det fel, och nu måste en husägare i skärgården riva både mur och brygga.

En husägare, som byggt en brygga och en mur vid sitt hem i skärgården, riskerade ett vite på 250 000 kronor för att de placerats för nära vattenbrynet. Trots initialt godkännande från kommunen på plats, fann en bygginspektör senare att konstruktionerna låg inom strandskyddat område. Husägaren överklagade beslutet om rivning till länsstyrelsen i hopp om att situationen skulle lösa sig. Länsstyrelsen har dock avslagit överklagan.

Muren byggdes på grund av att husägaren behövde muddra, och därmed krävdes en konstruktion som höll muddringsmassorna på plats. Men muren uppges ha hamnat en meter fel.

Länsstyrelsen slår fast att det är byggherrens ansvar att följa bygglovet och strandskyddsreglerna. De konstaterar vidare att det krävs ett nytt bygglov för att husägaren ska få behålla muren och bryggan, men eftersom det är inom strandskyddat område kan detta bli svår. Husägaren måste därmed inför antingen riva allting, eller fortsätta den juridiska kampen.