Juridik

Felplacerat hus överklagas till högsta instans

En strid om ett bygglov för redan uppfört hus ska nu upp i högsta instans, mark- och miljöverdomstolen, då mark- och miljödomstolen vände på klacken och gick på husägarens linje. Konflikten består av Tanums kommun som vill att det fem meter felplacerade huset antingen ska rivas eller flyttas, och husägarna som vill ha ett ändrat bygglov i efterhand. Vi har tidigare skrivit om det här.

Hittills står det således 1-1 mellan kommunen och husägarna då länsstyrelsen gick på kommunens linje och mark- och miljödomstolen nyligen valde att lyssna på husägarna. Kommunen säger till Bohuslaningen.se att senaste domen fått dem att återta sin begäran om hjälp med att få huset flyttat eller nedrivet av Skatteverket, de vill inte att Skatteverket skridet till verket innan de vet slutgiltig dom från högsta instans. Eftersom ärendet pågått sedan 2004 finns det dock en liten risk att det hinner preskriberas enligt tidningen.