Många turer runt ändrade fönster på q-märkt hus

Ett q-märkt hus i Skåne har varit uppe i flera instanser för att fastighetsägaren bytt fönster utan bygglov, men i sista instans vände kommunen och vill godkänna fönstren i efterhand - vilket lett till intern kritik.

Fastigheten ifråga.

Fastigheten ifråga. Bild: Hörby kommun

Ägaren till ett q-märkt hus i Hörby lämnade 2020 in en bygglovsansökan för fasadändring. I samband med detta upptäcktes att fönstren bytts redan 2011, och då till en modell med något bredare ram och mörkare färg - detta utan att ha sökt bygglov. Därefter följde en segdragen tvist mellan husägaren och byggnadsnämnden, en tvist som gick hela vägen upp till mark- och miljödomstolen.

Men väl där har kommunen svängt. Nu vill man låta godkänna fönsterbytet i efterhand mot en sanktionsavgift, och man skriver till mark- och miljödomstolen att de bör godkänna husägarens överklagan.

Detta har rört upp känslor hos oppositionen. Skånska dagbladet skriver att oppositionen reserverat sig till beslutet och nu känner en oro för att den styrande majoriteten på egen hand tar beslut som går tvärt emot förvaltningens förslag till beslut. De ser att detta på sikt skulle kunna leda till att man skapar prejudikat som kan vara svåra att efterleva. Att det blir godtyckligt.

Men byggnadsnämnden håller inte med. De säger att de följer förvaltningens beslut i 95 procent av fallen. Det framgår inte varför man ändrat sig i just detta specifika fallet.