Juridik

Får häva köp när växthus gav vika i kraftig storm

Växthuset var ett som liknar det på bilden.

Växthuset var ett som liknar det på bilden. Källa: Arc E-commerce.

Storm eller ej, växthuset ska tåla hårda vindar menar ARN.

Ett växthus är en utomhusprodukt och ska vara byggd för att klara kraftiga vindar och dåligt väder, skriver Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) i sitt beslut till företaget Arc E-commerce och en husägare i Ronneby. Beslutet gäller ett växthus, värt 14 789 kronor, som gav vika i metallen och plastfästena i de kraftiga vindar som rådde någon dag före stormen Gorm drog igång på allvar. Företaget och husägaren har haft svårt att komma överens om huruvida växthuset borde ha klarat av de kraftiga vindarna, eller om det hårda vädrets påverkan på växthuset är att se som en olyckshändelse företaget inte kan ansvara för.

- Skadan inträffade mer än sex månader efter leverans och har alltså inte berott på ett ursprungligt fel hos växthuset. Garantin täcker inte fel som uppstår på grund av extrema väderförhållanden eller olyckshändelser, utan endast fabrikationsfel, skriver företaget i sitt försvar.

Men ARN går på husägarens linje och skriver att denne antingen ska få ett nytt växthus eller beredas möjlighet att häva sitt köp.

- Produkten är avsedd för utomhusbruk och måste därmed enligt nämnden väl tåla de skiftande väderförhållanden som normalt förekommer. Vidare konstaterar nämnden att det inte finns någon utredning som styrker att blåsten vid skadetillfället nått sådan styrka där växthuset var monterat, att det varit fråga om extrema väderförhållanden, dvs. omständigheter att jämställa med en olyckshändelse. Företaget är därmed ansvarigt för att växthuset skadats under garantitiden och bör, i enlighet med köparens begäran, antingen leverera ett nytt växthus eller låta henne häva köpet, skriver ARN.