Ekonomi

Dämpat byggande under 2016

Johan Deremar.

Johan Deremar.

Konjunkturbarometer visar att vi inte når målet på 50 000 bostäder vare sig i år eller nästa år.

Trots att Sverige i år, enligt en färsk rapport från EU:s statistikbyrå Eurostat, toppar byggandet i Europa ser Sveriges Byggindustrier moln på himlen. Deras konjunkturbarometer visar på en dämpning av bostadsbyggandet 2016.

– Vi får skattehöjningar och ett amorteringskrav. Och man kan inte utesluta att det också kommer något mer, ett skuldkvotstak, eller att man på något sätt inför restriktioner på bankernas möjlighet till att låna ut, säger Johan Deremar, nationalekonom hos Sveriges Byggindustrier.

Deras prognos visar att varken årets nybyggande eller kommande års kommer att nå de politiskt uppsatta målen på 50 000 bostäder om året. Prognosen visar istället på 44 500 bostäder vid årets slut, samt 42 500 under 2016. Dock tillkommer ökningar inom andra sektorer som ändå visar på en positiv närframtid för byggindustrin.