Ekonomi

Kraftig tillväxt för byggandet

Uppåt för bostadsbyggandet, men förväntad avmattning under nästa år.

Det byggs mycket just nu.

Det byggs mycket just nu. Bild: Sveriges Byggindustrier.

Sverige befinner sig just nu i en stark byggkonjunktur, men nästa år förväntas den vända nedåt. Det är Sveriges Byggindustrier som rapporterar att de förväntar sig en svag nedgång under 2018 då nyproduktionstakten minskar.

– För byggindustrin ser läget fortsatt starkt ut. Bostadsbyggandet fortsätter upp i år, men vänder ner svagt 2018. Det innebär dock ingen dramatik och med en prognos på att antalet påbörjade bostäder blir runt 60 000 lägenheter nästa år så innebär detta att bostadsbyggandet går för högvarv under hela prognosperioden 2017-2018, säger Johan Deremar, nationalekonom hos Sveriges Byggindustrier.

Siffrorna kommer från organisationens första konjunkturbedömningsrapport för i år. Där skriver de även att de sammantagna bostadsinvesteringarna ökade med 17 procent under förra året.

- Investeringarna i nya bostäder steg med 35 procent, medan ombyggnad sjönk med 7 procent.