Juridik

Byggmissar gör att företag får betala tillbaka 40 000 kronor

Q-märkt hus fick felaktigt monterat tak eftersom byggföretaget följde gamla takets design - kritiseras av ARN.

Ett byggföretag i Västra Götaland har hamnat hos Allmänna Reklamationsnämnden efter att de bytt ett tak på ett Q2-märkt uthus. Husägarna, som var de som hade kontakt med bebyggelseantikvarien, påtalade att det nya taket måste se ut som det gamla - vilket byggföretaget följde till punkt och pricka. Så pass att de valde att göra avsteg från fackmannamässigt utförande. Men det är inte okej.

- Victors Bygg & Entreprenad AB har invänt att NN själva hade ansvaret för att ha kontakt med bebyggelseantikvarien och att de gav sitt medgivande vid samtliga förfrågningar om vad som skulle åtgärdas. Även som så varit fallet har det ålegat företaget att vid tveksamheter, med sin fackkunskap, påtala detta för NN, vilket det inte har gjort, skriver Allmänna Reklamationsnämnden.

- Eftersom arbetet inte är fackmannamässigt utfört kan livslängden på taket inte bli så lång som man kan förvänta sig, påpekar husägarna.

Men byggföretaget försvarar sig med att de gjort som de blivit tillsagda. Bland annat skriver de:

- Att det vid besiktningen framkom att det saknades fotplåt och nocktätning berodde på att det inte fanns på det ursprungliga taket och de hade blivit informerade om att ingenting fick ändras i utseendet.

En besiktningsman har granskat takläggningen och konstaterat att det föreligger en rad fel.

Bland byggmissarna som nämns hittar vi bland annat öppen nockplanka utan nockband, avsaknad av takfotspår och plåt mellan höga och låga taket, för kort stuprör, tillkomst av stuprör där det ej skulle vara något med mera. Dessutom lämnades rötskadade brädor kvar i konstruktionen.

-  Tjänsten uppfyller till följd av detta inte de krav som ställs enligt 4 § konsumenttjänstlagen och är att anse som felaktig i lagens mening. NN har därför rätt att göra avdrag på priset, skriver Allmänna Reklamationsnämnden.

Därmed rekommenderas byggföretaget att betala husägarna 40 000 kronor.