Byggföretag monterade bärande väggar buktande och oförankrade

Ett byggföretag i Bäckefors får bakläxa av ARN efter att två bärande väggar monterats felaktigt under ett husbygge, och sedan inte åtgärdats vid påtalande från husägaren.

Bäckefors är en tätort i Bengtsfors kommun i Dalsland.

Bäckefors är en tätort i Bengtsfors kommun i Dalsland. Foto: Google Maps

En husägare har anmält ett byggföretag till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) efter att ha upptäckt att två bärande väggar i huset monterats felaktigt. Byggföretaget hade i uppdrag att delta i uppförandet av ett lösvirkeshus, där de bland annat skulle montera stommen. Men någonstans blev det fel, fel som inte åtgärdades, och därefter har de två parterna inte lyckats att komma överens.

Husägaren anlitade ett besiktningsföretag. De har slagit fast att de två väggarna inte är fackmässigt monterade. Men byggföretaget säger att reklamationen skett försent, samt att det är husägaren själv som gjort så att väggarna är krökta.

- När företaget lämnade var väggarna monterade i enlighet med gällande toleransnivåer och således raka. Frågan om arbetena är felaktiga ska bedömas med hänsyn till den tidpunkt när arbetena avslutades, dvs. i september 2019. Under slutet av 2020 utförde NN arbeten med glaspartier på fastigheten. Vid tidpunkten hade han påbörjat skivsättning av väggarna. Han borde under alla omständigheter då ha märkt om väggarna inte var raka. Han har därmed inte reklamerat inom två månader efter att han märkt eller borde ha märkt om väggarna inte var raka. Han har inte reklamerat i tid och således förlorat rätten att åberopa att väggarna buktar, skriver Hedströms Bygg & Fastighetsservice AB som svar på anmälan till ARN.

Husägaren upptäckte inte felen förrän arbetet med detaljer på insidan påbörjades. En dörr skulle monteras till ett sovrum och ett parkettgolv skulle läggas i vardagsrummet. Husägaren upptäckte då att sovrumsdörren åker upp automatiskt eftersom väggen är skev och att parkettgolvet inte går att lägga längs väggen eftersom väggen där buktar.

- VE13 och VE15 är bärande väggar. Om de monterats riktigt och förankrats korrekt kan de inte flyttas. En vägg som monterats snett förblir därför sned och en rak förblir rak. Han har litat på att företaget har utfört sitt arbete och dokumenterat detta på ett riktigt sätt. Eftersom han varit ovetande om att väggarna varit felmonterade fanns ingen möjlighet att upptäcka defekterna innan parkett och dörr skulle monteras, står det i anmälan från husägaren.

Efter att företaget i sin egenkontroll intygat att stommen förankrats och monterats enligt ritning anser husägaren att denna inte kunde ha upptäckt felet tidigare än vad som gjordes. Det fanns ingen anledning att misstro arbetet som företaget utfört.

ARN går på husägarens linje. Husägaren anses ha reklamerat arbetet i tid från det att felen upptäcktes, samt har kunnat uppvisa godkända papper på att felen existerar.

- Nämnden anser att NN har bevisat att båda väggarna (VE13 respektive VE15) är felaktiga i konsumenttjänstlagens mening genom noteringarna från utförd besiktning. Felen på väggarna består i lutning och buktning. Hedströms Bygg & Fastighetsservice AB svarar för felen. Företaget har inte erbjudit sig att avhjälpa felen varför prisavdrag kommer i fråga.

Husägaren begärde strax över 150 000 kronor i kompensation för att kunna åtgärda felen - detta baserat på offerter från andra byggföretag. Men ARN fastställer beloppet till 25 000 kronor som de menar är mer rimligt.

Nämndens beslut är dock bara rekommendationer. Det återstår att se om byggföretaget betalar ut ersättningen.