Ekonomi

Byggkonkurserna bromsar in

Lika många konkurser i januari i år som under samma period förra året.

Antalet konkurser inom byggbranschen slutade på mycket hög nivå i fjol. Tillsammans med hotell- och restaurangbranschen toppade bygg listan över mest de konkursdrabbade branscherna. Men nu ser det ut som att trenden kan vara på väg att brytas. Mellan januari-februari i år slutade byggkonkurserna att öka.

– Byggbranschen har ett oförändrat antal konkurser jämfört med förra året. Byggandet av bostäder kommer att gå ned under 2018 men byggkonjunkturen är fortfarande stark och många byggbolag går bra, säger Richard Damberg, ekonom på kreditupplysningsföretaget UC som är de som tar fram siffrorna.

Totalt var det 180 byggbolag som gick i konkurs i januari, vilket motsvarar antalet under samma period föregående år.

– Jag förväntar mig att vi även fortsättningsvis kommer att få se ett ökat antal starka bolag i byggbranschen, även om skärpta bolåneregler kommer att hämma hushållens efterfrågan på nya bostäder i år, säger Richard Damberg.