Flera byggföretag i konkurs men bedrägerier kan ligga bakom

Många konkurser inom byggindustrin har en bakomliggande koppling till bedrägerier där kriminella nätverk ligger bakom.

Konkurserna fortsätter att öka kraftigt och byggföretag sticker ut, visar färsk statistik från analysföretaget UC. Men misstänkta bedrägerier kan ligga bakom en del av konkurserna. 

- Över 50 procent av konkurserna inom bygg, anläggningsarbeten, arbetsförmedling, transport och restaurang kan vara kopplade till bedrägerier, säger Gabriella Göransson, vd på UC.

Man ser exempelvis att konkurser med koppling till ett bakomliggande bedrägeri ökade med 15 procent inom bygg i fjol jämfört med 2019.

Bygg utgör fortsatt en av de mest konkursdrabbade branscherna enligt statistiken. Antalet konkurser ökade med 19 procent i oktober i år, jämfört med samma period förra året. För alla branscher sammantaget är konkursökningen 12 procent.

Analysföretaget UC tror att antalet konkurser med bakomliggande bedrägeri kommer att minska framgent.

- Det är svårare att få en företagskredit med anledning av konjunkturläget. Men risken framåt är då att de kriminella nätverken utökar med andra kriminella metoder för att skaffa pengar, säger Gabriella Göransson, vd på UC.