Många kursade byggbolag var oseriösa

Tufft för många byggbolag i fjol, men inte så tufft som man befarat.

Byggbranschen befarade en stor mängd ökade konkurser i spåren av pandemin, men det blev istället en mindre ökning.

– Den stora konkurslavinen uteblev. Under året har många företag i utsatta branscher kört på fälgarna men ändå överlevt. Konkurserna ökade i våras, men sedan sjönk konkursnivåerna tillbaka ordentligt, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Totalt handlar det om 49 fler företag som gick i konkurs i fjol jämfört med 2019, vilket innebär 1 232 stycken.

Ungefär hälften av de byggföretag som fick lägga ner sin verksamhet var så kallade oseriösa byggföretag. Enligt UC är detta företag som uppvisar brister när det kommer till skatt, registreringar och liknande. Bland övriga yrkeskategorier var cirka en tredjedel av de som gick i konkurs oseriösa.

– Ny statistik från oss visar att av de byggföretag som faktiskt gick i konkurs kan hela 50 procent betecknas vara oseriösa. Det är fortfarande för lätt att fuska och använda aktiebolag som brottsverktyg och det problemet har knappast minskat under pandemin. Tvärtom finns det risk för att oseriösa aktörer använder sig av stödpaketen för att berika sig själva, kommenterar Richard Damberg.