Byggföretag kommer inte och avslutar sitt arbete

Husägaren i Torslanda vill att det byggföretag han anlitat för en tillbyggnad ska komma och göra klart sitt jobb.

Husägaren i Torslanda vill att det byggföretag han anlitat för en tillbyggnad ska komma och göra klart sitt jobb. Foto: Google Maps.

Husägare får gå till ARN efter att tillbyggnadsarbetet inte blivit klart trots upprepade påminnelser.

En husägare i Torslanda på Hisingen i Göteborg har fått gå till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) efter att byggföretaget Barol AB inte avslutat de uppgifter de haft kring en tillbyggnad på huset ifråga. I praktiken handlar det inte om några större saker sett till hur stort ett tillbyggnadsarbete är, men för husägaren handlar det om att få klart arbetet.

Kvarstående arbete:

  • Se till att ett skjutparti går att stänga från båda håll genom att montera en ny mekanism/handtag,
  • Bygga en spaljékonstruktion i trä med två öppna dörrar vid soptunnan,
  • Sätta en plåt över förrådsdörren för att förhindra vattenansamling och framtida vattenskada,
  • Se till att hans dimmer i den tidigare hallen fungerar,
  • Ordna så att nedre hyllplanet i den nya garderoben fortsätter hela vägen till höger,
  • Ordna en enkel, temporär, träramp vid ytterdörren och
  • Se över hans gräsmattor till våren efter att byggmaterialet förts bort.

När ARN kontaktar företaget medger de att det finns arbete kvar att bli klar med, men återkommer inte med någon tidsplan.

Eftersom husägaren endast begärt avhjälpande av fel blir det dock just detta som ARN beslutar om.

- Företaget har inte invänt mot NN:s påstående att tjänsten inte avslutats och inte heller mot preciseringen av de delar som är oavslutade. Företaget har vidare medgivit att utföra kvarstående åtgärder. Med hänsyn till hur NN utformat sitt krav i nämnden kan nämnden endast rekommendera företaget att utan dröjsmål fullfölja sitt åtagande, skriver ARN.

Det återstår att se om företaget följer detta eller om de hamnar på svarta listan.