Köksrenovering försenades 7 månader efter utgångna varor hos Ikea

Ikea har hamnat hos ARN efter en försenad köksleverans. Köket på bilden är inte köket i artikeln.

Ikea har hamnat hos ARN efter en försenad köksleverans. Köket på bilden är inte köket i artikeln. Foto: Ikea

Husägare begär ersättning från Ikea efter sju månaders försening på köksrenovering.

En husägare från Nacka har hamnat i konflikt med Ikea efter att en köksrenovering av sommarhuset försenats med sju månader. Konflikten har tagit sig hela vägen till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), men där håller Ikea med husägaren om att det blivit tokigt.

Den totala köksrenoveringen skulle kosta 51 000 kronor och inkluderat i priset var bland annat en måttbeställd bänkskiva och hyllor som skulle levereras två månader efter beställning. Både hyllorna och bänkskivan visade sig dock ha utgått och som resultat av detta försenades det färdiga köket från augusti 2021 till mars 2022.

På grund av förseningarna har husägaren fått merkostnader om totalt 9 336 kronor. I anmälan till ARN motiverar husägaren sina skäl till ersättning så här:

- Sommarhuset ligger ca 50 mil från Nacka där NN bor och hon hade anlitat en egen snickare som skulle montera köket men som istället fick lägga tid på att åka till Ikea och hämta provisoriska varor som snickaren sedan fick installera. NN fick sedan lägga en semesterdag på att åka och ta emot den nya leveransen i oktober 2021. Ikea hade då lovat henne att ordna med en snickare men ingen kom och hon fick lämna sommarhuset. Snickaren kom först i november men gjorde då inte klart arbetet utan detta färdigställdes först i mars 2022.

Husägaren har blivit lovad en ersättning för merkostnader men hon har hittills endast erbjudits ett presentkort på 1 500 kronor. Hon vill även få ersättning på sin semesterdag som var värd 3 286 kronor samt på fakturan från snickaren som låg på 4 200 samt milersättning till snickaren. Sammanlagt begär husägaren ersättning om 14 336 kronor.

Ikea håller med om att det blivit fel. De medger att färgen på hyllorna, och bänkskivan som husägaren valt ut, hade utgått från sortimentet och att detta inte framgått vid beställning. Detta innebar en ny beställning med planerad leverans till 1 oktober 2021 och till dess kunde snickaren hämta ut en kostnadsfri lånebänkskiva och diskho.

Ikea skriver i sitt svar till nämnden att de kan tänka sig att betala ersättning för husägarens eget arbete, samt körtid och milersättning. På grund av att köksrenoveringen inte var på ett permanent boende och för att NN fått en tillfällig lösning anser dock inte företaget att hon utsatts för någon ekonomisk skada. Men de vill, som plåster på såren, ändå betala 250 kronor per månad för den sju månader långa förseningen, detta för att kompensera besvikelsen för väntan. Totalt erbjuder Ikea därmed 6 900 kronor till anmälaren.

ARN har undersökt bevisen från båda parter och håller med Ikea om att ersättningsbeloppet är rimligt.

- Ikea har under nämndens handläggning av ärendet medgett att utge ersättning till NN med sammanlagt 6 900 kr. Vid en sammantagen bedömning anser nämnden inte att det som NN anfört innebär att det finns skäl att i någon del utge ersättning med ytterligare belopp. NN får därmed anses vara skäligen tillgodosedd med 6 900 kr och Ikea ska rekommenderas att betala detta belopp till henne. NN:s krav i övrigt ska alltså avslås, skriver ARN.