Byggfirma bör avhjälpa fel på tak

Händelsen utspelade sig i Fagersta.

Händelsen utspelade sig i Fagersta. Foto: Google Maps.

Husägare och takfirma tvistar om vem som bär ansvaret för fel på husägarens tak och uterum.

En husägare i Fagersta var så missnöjd med sin takrenovering att han tog konflikten med takfirman till Allmänna Reklamationsnämnden. I sin anmälan beskriver han hur han bara månader efter att takläggningen var klar upptäckte en rad brister.

- Bland annat satt hängrännan för lågt och lutade inte utåt, takpannorna var för långt ner och rännkroken hade fel avstånd. Uterummet hade också blivit fuktskadat på grund av att taket inte var tätt, skriver han.

Men enligt byggfirman så har man försökt göra rätt för sig. Deras bild av konflikten är att det inte gått att samarbeta med husägaren och att man därför valt att avsluta hela takläggningsprojektet.

- Han har hela tiden lagt till mer jobb och ansett att det ska ingå i offerten. Företaget har därför avbrutit arbetet men ändå regnsäkrat taket. Takets lutning är för låg och det finns sedan tidigare ingen tätning mot husets fasad. Uterummet är vattenskadat sedan tidigare, skriver Ekströms Entreprenad och Villaservice i sitt svar på anmälan.

Allmänna Reklamationsnämnden har granskat ärendet och kommer fram till att det inte går att bevisa att det är företaget som orsakat vattenskadan. Däremot bör företaget åtgärda taket.

- Företaget ansvarar för de fel som framgår av protokollet och ska därför rekommenderas att utan kostnad för NN avhjälpa dessa, skriver nämnden.