Takföretag målade över rostiga plåtar

Istället för att rekommendera att takplåtarna byttes ut så målade företaget över dem, nu får de bakläxa i ARN.

Husägarens hus i Jönköping började läcka in vatten efter en takrenovering.

Husägarens hus i Jönköping började läcka in vatten efter en takrenovering. Foto: Google Maps

En husägare i Jönköping får rätt i Allmänna Reklamationsnämnden mot ett takföretag som högtryckstvättat och delrenoverat husägarens tak. De uppges ha besiktigat taket, högtryckstvättat det, behandlat pannorna och målat plåtdetaljerna. När det en tid senare regnade in i hallen visade det sig att plåtarna som målats över var rostiga och varken borde ha högtryckstvättats eller målats. Istället borde de ha bytts ut.

Husägaren säger att företaget först gjorde en besiktning och sade att det var okej att högtryckstvätta taket och att de borde ha sett att plåtarna var rostiga och därmed inte tvättat dem. Vidare säger husägaren att det finns trasiga pannor på taket efter att arbetet stod klart.

Enligt takföretaget har man bara lovat behandla pannorna och sedan måla plåtarna i samma färg. Man har aldrig lovat ta ansvar för plåtarnas grundskick.

- Av de bilder som NN skickat in framgår att det var fel på plåten och att den borde ha åtgärdats i vilket fall som helst. Läckage har därför inte orsakats av Decatak eller dess takbehandling. Efter behandlingen har tydligen flera personer varit uppe på taket och inspekterat det och det kan lika gärna vara de som tagit sönder pannor eller flyttat på dem, men Decatak har ändå åkt tillbaka till NN och bytt ut trasiga takpannor, skriver takföretaget i sitt svar på anmälan.

Eftersom takföretaget anser att de utfört den tjänst som de har sålt så kommer parterna inte överens. Husägaren önskar därför att Allmänna Reklamationsnämnden ser över ärendet och kommer med en rekommendation om att avtalet hävs, alternativt om ett prisavdrag på 25 000 kronor. Hela tjänsten kostade drygt 48 000 kronor.

Allmänna Reklamationsnämnden har granskat bägge parters dokumentation och slår fast att husägarens önskade prisavdrag är rimligt.

- Av det reklamblad som NN har skickat in framgår att Decatak marknadsför att företaget behandlar och kontrollerar tak samt att slutresultatet efter företagets behandling är att taket blir väderbeständigt. Mot bakgrund av detta bedömer nämnden att NN har haft anledning att tro att han köpt en takbehandling där Decatak skulle beakta taket som helhet, inte bara takpannorna. Det framgår också att företaget tvättat och målat inte bara takpannorna utan även de plåtdetaljer som det senare medgett varit rostiga samt att en del av taket varit i så dåligt skick att det inte borde ha högtryckstvättats. NN har därmed bevisat att tjänsten är felaktig, skriver Allmänna Reklamationsnämnden.

Företaget rekommenderas därför betala 25 000 kronor till husägaren.