Ekonomi

Bostadsbyggandet minskar kraftigt nästa år

Byggandet bromsar in.

Byggandet bromsar in. Foto: Creative Commons.

Byggbranschen ser att byggandet minskar och spår tvärnit från och med nästa år.

Det blir tvärnit för bostadsbyggandet nästa år enligt Byggbranschen. Deras konjunktursrapport visar att årets byggmarknad innebär en inbromsning, och att nästa år blir det totalstopp med en minskning på 30 procent.

– Det börjar nu väldigt drastiskt att minska, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.

Siffrorna för 2019 pekar på att vi hamnar på 46 000 stycken påbörjade bostäder. Det är en bra bit under de 80 000 som Boverket slår fast behövs och även den lägsta siffran på 4 år. 

Att marknaden bromsar in under rådande högkonjunktur är det som de anser anmärkningsvärt. Främst är det flerbostadshus som minskar i antal. Detta trots bostadsbrist.

Orsaken till minskningen uppges vara skärpta amorteringsregler och försämrade möjligheter för byggbolag att göra skattemässiga ränteavdrag.