Ekonomi

Bostadsbyggandet fortsätter att minska

Ett rött hus.

Ett rött hus. Foto: Svensk Fastighetsförmedling.

Trots ett skriande behov av bostäder minskar byggandet återigen.

Boverket har undersökt bostadsbyggandet i landet och uppskattar att det i år kommer att minska med 11 procent. Totalt byggs det 49 000 bostäder varav ungefär hälften utgörs av hyresrätter.

Samma utveckling ses nästa år, då man räknat fram att det kommer att byggas ännu färre bostäder - 46 500 stycken.

- Fallet för byggandet av bostadsrätter följer på kreditåtstramningar för både hushåll och bostadsutvecklare. Mest påverkad förefaller marknaden i Stockholmsregionen vara. Samtidigt är finansierings- modellen med försäljning före byggstart under press, skriver Boverket i rapporten.

Det är stora regionala skillnader. Stockholm har som sagt tappat mycket, men i Göteborg fortsätter man bygga. I Malmö bromsar det in och blir som en mjuklandning i byggandet.

När det kommer till småhus specifikt spår man en minskning i byggandet i år på 15 procent. Förra året var samma siffra 18 procent. Nästa år förväntas dock fallet ha avtagit. Det är då framför allt bostadsrätter som står för den kraftiga minskningen.