Ekonomi

Fortsatt tapp för bostadsbyggandet

Bostadsbyggandet ligger fortsatt under önskvärd nivå men tappet bromsar in.

Enligt Boverkets beräkningar behöver det byggas 64 000 bostäder per år för att bostadsbristen inte ska förvärras. Men prognosen för 2020 hamnar en bit under det. Man uppskattar att det kommer att byggas cirka 50 000 bostäder, varav småhus står för 10 500 av dessa. 

Detta innebär att det blir ett tapp även nästa år för bostadsbyggandet. I år hade vi en minskning på 9 procent, nästa års prognos innebär att småhusbyggandet ökar med 5 procent medan byggandet av bostadsrätter minskar med 7 procent. Även hyresrätter minskar marginellt. Trots det fortsatta tappet är detta en förbättring jämfört med 2018 då bostadsbyggandet föll kraftigt.

Framför allt lyfts statistiken av att det byggs en hel del bostäder utanför storstadsområdena. På flera orter ökar byggandet av framför allt hyresrätter.

Boverkets analytiker spår att botten för byggandet av bostadsrätter nås under nästa år och att det därefter kommer att komma en försiktig uppgång igen.

Prognos för antalet påbörjade bostäder  2018  2019p  2020p
Nybyggnad      
Flerbostadshus  41 800  38 000  36 500
Bostadsrätt  15 900  14 500  13 500
Hyresrätt  25 400  23 000  22 500
Äganderätt  500  500  500
Småhus  11 300  10 000  10 500
Total nybyggnad  53 100  48 000  47 000
Nettotillskott genom ombyggnad  3 100  3 000  3 000
Totalt påbörjade bostäder  56 200  51 000  50 000