Boendeutgifterna varierar kraftigt med ålder och bostadsform

Boendeutgifterna varierar kraftigt med ålder och bostadsform

Foto: Marlén Eskilsson

Boendet kostar som mest för personer i yngre medelåldern, och som minst för pensionärerna.

Det skiljer en hel del i boendeutgifter mellan olika åldersgrupper. Mest betalar de i ålderskategorin 40-49 år, där landar boendeutgiften på cirka 94 800 kronor per år. Minst betalar pensionärer över 70 år. Deras utgifter är cirka 63 000 kronor för boendet per år.

Siffrorna ovan är ett genomsnitt oavsett bostadsform. Statistiska Centralbyrån, som är de som tagit fram siffrorna, skriver att man finner ännu större variation mellan åldersgrupperna om man bara tittar på de som äger ett hus. Då är det istället åldersgruppen 30-39 år som betalar mest, och siffran landar då på hela 125 000 kronor om året. För personer i 70-årsåldern är boendeutgiften ungefär hälften så stor.

Den främsta orsaken uppges vara skillnader i lånestorlek och amortering. Pensionärerna amorterar omkring 5 000 kronor per år, och de i 30-39-årsåldern hela 30 000 kronor. Detta medan de fasta kostnaderna, såsom uppvärmning, drift och liknande är ungefär desamma. Vidare skriver Statistiska Centralbyrån att:

- Hushåll med hushållsföreståndare i åldrarna 30-49 år betalar drygt 20 000 per år i ränteutgift och tomträttsavgäld (efter ränteavdrag) och skatt på uppskovsbelopp från försäljning av tidigare bostad, medan hushållen över 70 år betalar under 5 000 kronor i genomsnitt.