Bolån

Åldersgruppen 31-50 år lånar mest

Genomsnittliga lånebördan i Stockholm ligger på 4,7 miljoner kronor.

Finansinspektionens kontor på Norrlandsgatan i Stockholm.

Finansinspektionens kontor på Norrlandsgatan i Stockholm. Foto: Per Eskilsson

Varje år publicerar Finansinspektionen en rapport som heter Bolånerapporten. Nästa gång FI släpper sin kartläggning är nu på tisdag den 28 mars 2023.

Förra årets kartläggning baserar sig på datainsamling från hösten 2021.

En nyhet var då att allt fler tar större lån. Ett hushåll med två bolånetagare hade för 1,5 år sedan en lånebörda på 3,3 miljoner kronor i genomsnitt i hela landet. I Stockholm låg den genomsnittliga lånebördan på 4,7 miljoner kronor.

I den totala lånebördan ingår även andra lån som studielån och lån utan säkerhet i bostaden. Många av dessa lån är dyrare än bolånen. Bolånen står för 82 procent av hushållens totala lån.

Personer i åldersgruppen 31-50 år lånar mest. Näst mest lånar åldersgruppen 51-65 år. Medelåldern bland Byggahus.se's besökare är 39 år.

Ålderfördelning nya lånetagare

  18-30år 31-50år 51-65år Över65år Totalt

Antal hushåll

19% 49% 24% 8% 100%
Volym nya lån 20%

56%

19% 4% 100%
Total lånebörda 2,24mkr 3,19mkr 2,79mkr 1,84mkr 2,80mkr
-Ensamboende 1,55mkr 2,11mkr 2,01mkr 1,44mkr 1,89mkr
-Samboende 2,83mkr 3,65mkr 3,22mkr 2,07mkr 3,29mkr
Marknadsvärde 2,65mkr 4,41mkr 4,22mkr 4,08mkr 4,01mkr
-Ensamboende 2,05mkr 3,0mkr 3,45mkr 3,66mkr 2,96mkr
-Samboende 3,16mkr 4,98mkr 4,66mkr 4,32mkr 4,57mkr
Disponibel inkomst/mån 41,3tkr 55,3tkr 53,5tkr 42,1tkr 51,11tkr
-Ensamboende 26,8tkr 34,4tkr 34,8ttkr 28,6ttkr 32,1tkr
-Samboende 53,7tkr 64,2tkr 64,0ttkr 49,9tkr 61,4tkr

I den disponibla inkomsten ingår inte bara inkomster och bidrag från ensamhushåll eller samboendet utan även från eventuella låntagare utanför hushållet. Detta innebär att inkomsten i denna tabell är högre än vad den är i verkligheten.

Jämför med Byggahus besökare

Sedan start har 8 788 personer fyllt i sina bolåneräntor på vår bolåneräntesida.

Det genomsnittliga bolånet bland Byggahus besökare ligger på 3,8 miljoner kronor i Stockholm och 2,6 miljoner kronor i hela landet de senaste 3 månaderna.

Hjälp oss fortsätta bevaka och analysera boräntor genom att berätta vad du har för bolåneränta på vår boräntesida.

Där kan du fylla i din boränta och när du har gjort det så får du se en enkel analys där det framgår huruvida du betalar mer eller mindre än genomsnittet och hur mycket du betalar per år.