Så mycket kostar en bostad i snitt per år

Hur står sig dina utgifter för bostaden gentemot resten av hushållen i Sverige?

Hus är den dyraste boendeformen, men också en boendeform där det är vanligare med fler än en i hushållet.

Hus är den dyraste boendeformen, men också en boendeform där det är vanligare med fler än en i hushållet. Foto: Marlén Eskilsson.

Ett genomsnittligt hushåll har utgifter omkring 79 000 kronor per år för sitt hus enligt färska siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB). Detta motsvarar drygt 6 600 kronor i månaden. Siffror inkluderar alla kostnader såsom räntor, amortering, uppvärmning, vatten, avlopp och sophämtning samt utgifter för underhåll och reparation. 

Att bo i hus är, enligt statistiken, den dyraste boendeformen. Den som bor i bostadsrätt har bara utgifter runt 72 000 kronor per år, medan den i hyresrätt har en kostnad på 75 000 kronor. Samtliga siffror är så kallade medianutgifter.

Det som skiljer de olika bostadstyperna åt är vad man har utgifter för. I fallet hyresrätt har man ju exempelvis ingen amortering, istället betalar man hyra samt kostnad för eget underhåll och reparation. I en bostadsrätt har man både bostadsrättsavgift, ränta och amortering utöver drift, underhåll och reparation.

Vidare är det vanligare med ensamhushåll när det kommer till boende i lägenhet, medan man ofta är fler i familjen om man bor i hus - vilket såklart också påverkar utgifternas storlek.

- Ensamhushåll tillhör de hushåll som betalar minst för sitt boende. Deras medianutgift är 63 000 kronor per år. Fler personer innebär en högre boendeutgift. Sammanboende med barn betalar till exempel 111 000 kronor i medianutgift, skriver SCB.

Statistiken är inte uppdelad utifrån länsnivå så det går tyvärr inte att se huruvida det är billigare eller dyrare att bo på en ort än en annan.