Advokaten: Hovrätten har agerat lättvindigt

Det som på många sätt kan ses som en av Sveriges största byggskandaler avgjordes förra veckan i hovrätten. Både advokat Nils Petersen och de 34 husägarna är besvikna över domslutet.

Från att ha tilldömts totalt 8 miljoner kronor i skadestånd av tingsrätten, förlorade de 34 husägarna med fuktskadade hus i Skåne i Göta hovrätt och måste nu betala Myresjöhus rättegångskostnader om 1,2 miljoner kronor. Domslutet, som föll i fredags förra veckan, har skakat om hela byggsverige.

– Det var en besvikelse såklart. Vi tycker att mot bakgrund av målets omfattning, den betydelse det har för konsumenter och byggbranschen och de extremt stora belopp det i slutändan rör sig om, att hovrätten agerat lättvindigt. Domen har ingen analys av de viktiga frågorna. Man kan inte av domen utläsa vad som egentligen fått dem att tycka på det här sättet och man får ingen vägledning i de relevanta frågorna, säger advokat Nils Petersen som är ombud för de 34 husägarna.

Vinsten för hustillverkaren Myresjöhus innebär att de inte behöver stå för några kostnader. Kostnaderna för husupprustning och rättegång faller istället på husägarna. Det kan vara så att byggfelsförsäkringen inte heller gäller i många fall eftersom felet kan betraktas som ett så kallat utvecklingsfel.

– Tidigare har det varit vedertagen praxis i branschen att ägna sig åt experimentbyggande på konsumenternas risk och bekostnad, domen rättfärdigar på något sätt denna praxis. Så länge man gör som alla andra behöver man aldrig kritiskt ifrågasätta, även om det finns signaler som borde föranleda att man ska tänka på annat vis. Den här byggmetoden, puts på cellplast utan luftspalt, har dömts ut i andra länder flera år innan den togs i bruk här. I grund och botten bryter den dessutom mot grundläggande tekniska byggregler. Vad hovrätten missar är att detta är något som en totalentreprenör av Myresjöhus storlek borde veta om, säger advokat Nils Petersen. 

Han förklarar att både han och husägarna är besvikna över domslutet och att de ikväll ska mötas för att diskutera hur de ska gå vidare. Att överklaga är ett alternativ – men försäkringarna som de drabbade husägarna har för att kunna driva den här processen rent ekonomiskt är redan ansträngda, och Nils Petersen vill inte spekulera i huruvida de kommer att orka driva processen vidare och samtidigt bo kvar i potentiellt skadliga hus.

– De är såklart, med rätta, besvikna. De var styrkta av det positiva utfallet i tingsrätten och hade hoppats på samma slutsats i hovrätten. På så sätt är det en besvikelse.

Han tror dock det finns goda chanser att vinna bifall i högsta domstolen om det blir ett överklagande.

– Högsta domstolen har ju större möjligheter och friheter att styra rättsutvecklingen. Blir det positivt utfall i högsta domstolen är det till gagn för alla. Överklagar vi inte står sig hovrättens dom och då är den till skada för alla med liknande husproblematik.

Han säger att det borde finnas ett större intresse från samhället att hjälpa husägarna driva detta vidare eftersom utfallet berör 10 000-tals människor. Han nämner exempelvis att passande intresseorganisationer skulle kunna gå in och hjälpa till, men säger samtidigt att han förstår att det är tungt att bära ett så stort lass som hans huvudmän gör och att kvällens diskussion kan komma att präglas av detta.

En eventuell överklagan ska vara inlämnad senast 15 februari.