Cementa får tillstånd att bryta kalk i 8 månader till

Cementa får tillstånd att bryta kalk i 8 månader till

Sverige har riskerat byggstopp och uppsägningar på grund av cementbrist, men regeringen har nu meddelat att Cementa får tillfälligt förlängt tillstånd genom en lagändring.

Sverige har stått inför ett annalkande nationellt byggstopp på grund av kommande cementbrist, då Cementa riskerat produktionsstopp på Gotland. Orsaken är att de inte fått förnyat tillstånd för sin verksamhet. 

Regeringen meddelade därför igår att man sett över situationen med Cementas tillstånd. Cementa kommer att få fortsätta bryta kalk i ytterligare åtta månader, genom att man ändrar i miljöbalken.

- Det är en extraordinär situation vi har hamnat i och den kräver extraordinära åtgärder, säger miljöminister Per Bolund.

Cementa står för 75 procent av Sveriges cementproduktion. Ett produktionsstopp skulle innebära att stora delar av byggbranschen inte har tillgång till cement. Följdkonsekvensen av det är förstås att husbyggen stoppas, och företag riskerar att gå omkull eller behöva säga upp personal. Byggbranschen har bland annat sagt att 400 000 personer riskerar att förlora jobbet.

Cementa har länge velat förnya tillståndet, och vill även få godkänt för att utöka kalkbrottet, men har nyligen blivit nekade i domstol på grund av att man ansett underlaget för hur miljön skulle påverkas undermåligt. Exempelvis kan en felaktig analysmodell leda till för lågt grundvatten eller att salt tränger in i grundvattnet, och därmed hämma den långsiktiga sötvattentillgången för de som bor på Gotland.

Cementa vill nu att högsta domstolen prövar fallet. Men domstolen har meddelat att ärendet inte får förtur, och det är oklart om fallet ens kommer att tas upp.

Regeringens åtgärd är bara en tillfällig lösning för att förhindra problem för svenskt näringsliv. Det återstår att se hur man löser situationen framgent.